--%>

     Ngày 3/8/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo đã chủ trì Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về TN&MT giai đoạn 2018 - 2023.

     Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, nhằm cụ thể hóa sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT thường xuyên tổ chức hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về TN&MT. Trong đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là kênh thông tin chính thống và đã phối hợp hiệu quả với Bộ TN&MT. Vì vậy, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bộ TN&MT tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giai đoạn 2018 - 2023.

 


Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo trao đổi văn kiện ký kết

 

     Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo cho biết, thời gian qua, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức các buổi đối thoại trực tuyến, tọa đàm, họp báo Chính phủ thường kỳ, cung cấp thông tin chính thống đáp ứng sự quan tâm của dư luận về các vấn đề như: ứng phó với biến đổi khí hậu, những quy định mới về cấp sổ đỏ, khai thác tài nguyên khoáng sản...; Tham mưu, trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực TN&MT. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ TN&MT tuyên truyền các sự kiện, hoạt động quan trọng hàng năm về môi trường như Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo, Ngày Nước thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn...; hướng dẫn, giải đáp chính sách, pháp luật về lĩnh vực TN&MT cũng như việc triển khai, vận hành hệ thống tiếp nhận, lấy ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật của Bộ TN&MT. Tổng Giám đốc hy vọng, thông qua việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023, mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa hai bên sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

     Theo đó, trong giai đoạn tới, Bộ TN&MT và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ phối hợp tuyên truyền các nội dung sau: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TN&MT; tổ chức các hoạt động lấy ý kiến, tham vấn xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về TN&MT, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ TN&MT chủ trì xây dựng. Xây dựng chuyên mục hướng dẫn, giải đáp kịp thời mối quan tâm của dư luận xã hội về lĩnh vực TN&MT; cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các sản phẩm thông tin, truyền thông đa phương tiện trong lĩnh vực TN&MT trên Báo Điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Bên cạnh đó, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Bộ TN&MT, hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ, các mô hình, gương sáng trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT.

     Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ TN&MT thực hiện nghiêm quy chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền hàng năm và từng giai đoạn cụ thể để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

 

Bảo Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 2019866