--%>

     Marshall - một đảo san hô dễ bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu là quốc gia đầu tiên đệ trình 2 cam kết mới để giảm ít nhất 32% lượng khí thải vào năm 2025 so với mức năm 2010 và ít nhất 45% vào năm 2030. Đây là tín hiệu tới các nước khác để cam kết cắt giảm khí thải đầy tham vọng hơn.

 

 

    Ngoài ra, đất nước này còn đặt ra mục tiêu thứ 3 nhằm giảm ít nhất 58% lượng khí thải vào năm 2035 so với năm 2010, đưa quần đảo Marshall đi đúng hướng để đạt được mục tiêu trở thành các bon trung tính (carbon neutral) vào giữa thế kỷ này.

    Quần đảo Marshall cũng cam kết xây dựng kế hoạch quốc gia với các bước để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu vào cuối năm 2019.

    Năm 2015, tại Pari (Pháp), gần 200 quốc gia đã cam kết hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng đến 20C và hướng tới mục tiêu lý tưởng là 1,50C, với mục tiêu xóa bỏ nhiên liệu hóa thạch trong thế kỷ này.

 

Bích Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 3090265