--%>

     Bang Louisiana và Bắc Carolina, Mỹ, xem xét bỏ lệnh cấm săn bắt cá sấu và khuyến khích người dân ăn thịt cá sấu nhằm BVMT.

     Với số lượng phát triển quá mức, cá sấu mõm ngắn Mỹ đang phá hủy các vùng đầm lầy tại nhiều nơi ở Mỹ, như bang Louislana. Chúng ăn nhiều cá, rùa và phá hỏng lồng đánh bắt cá. Thêm vào đó, các hang cá sấu còn khiến đê chống lũ ở các vùng đầm lầy bị hư hại nghiêm trọng, tác động tiêu cực tới môi trường và hệ sinh thái. Bang Louislana có khoảng 12.000 km2 đầm lầy, song khoảng 75km2 diện tích tại đây bị mất mỗi năm do cá sấu. Đây là vấn đề đáng báo động bởi đầm lầy là những lá chắn đầu tiên giúp làm suy yếu bão trước khi vào đất liền. Các vùng đầm lầy bị phá hủy sẽ khiến lũ xảy ra nhiều và nghiêm trọng hơn. Do vậy, săn bắt và ăn thịt cá sấu có thể là một giải pháp hiệu quả.

     Cá sấu mõm ngắn Mỹ từng bị đe dọa tuyệt chủng trong những năm 1950. Nhờ lệnh cấm săn bắt và các nỗ lực bao tồn, chúng đã khôi phục được số lượng quần thể, thậm chí, ở một số bang như Louisiana và Bắc Carolina, số lượng của chúng phát triển nhiều tới mức gây ảnh hưởng tới môi trường. Chính quyền các bang này đang xem xét việc bỏ lệnh cấm săn bắt cá sấu lần đầu tiên sau 45 năm, cũng như khuyến khích người dân tiêu thụ thịt cá sấu để BVMT.

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 128902