--%>
Hiểm họa ô nhiễm môi trường có thật sự nguy hiểm? Để trả lời câu hỏi này, hãy tìm hiểu qua một số hình ảnh biếm họa cảnh báo con người về hiểm họa ô nhiễm môi trường dưới đây:


     Hiểm họa ô nhiễm môi trường có thật sự nguy hiểm? Để trả lời câu hỏi này, hãy tìm hiểu qua một số hình ảnh biếm họa cảnh báo con người về hiểm họa ô nhiễm môi trường dưới đây:

1. Biếm họa khu công nghiệp xả nước thải thiếu ý thức

 

 

2. Biếm họa sự sống cuối cùng

 

 

3. Biếm họa xả rác bừa bãi

 

 

4. Biếm họa ô nhiễm khu công nghiệp

 

 

5. Biếm họa hệ sinh thái dưới nước bị ô nhiễm do nước thải công nghiệp

 

 

6. Biếm họa ô nhiễm khí thải của phương tiện giao thông

 

 

7. Biếm họa ô nhiễm rác thải sinh hoạt

 

 

8. Biếm họa nạn lâm tặc

 

 

9. Biếm họa tài nguyên môi trường

 

 

10. Biếm họa tài nguyên rừng

 

 

11. Biếm họa thực trạng ô nhiễm rác thải của Trái đất

 

 

12. Biếm họa biển bị ô nhiễm do rác thải

 

 

13. Biếm họa thành phố bị ô nhiễm

 

 

14. Biếm họa thực trạng ô nhiễm môi trường và rác thải

 

 

     Những hình ảnh biếm họa cảnh báo con người về hiểm họa ô nhiễm môi trường trên đây đã phản ánh thực trạng ô nhiễm trầm trọng ở nhiều thành phố lớn và khu công nghiệp tại Việt Nam. Nguyên nhân là do con người còn thiếu ý thức trong công tác BVMT, hệ sinh thái… Đồng thời cảnh báo, nếu tình trạng này vẫn còn tiếp tục thì chẳng bao lâu nữa môi trường sẽ ô nhiễm ngày càng nặng nề hơn và đe dọa đến sự sống mọi người. Do đó, để BVMT sống trong lành, mọi người cần thay đổi hành vi, thói quen, hiểu và tuyên truyền về tầm quan trọng của môi trường, hệ sinh thái rừng, chủ động, tích cực trồng nhiều cây xanh, phủ xanh đồi trọc... Vì môi trường tự nhiên và vì sự sống của con người, hãy BVMT xanh - sạch - đẹp.

 

Nguồn ohay.tv

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2071682