--%>

     Ngày 9/6/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã xử phạt hành chính 431.500.000 triệu đồng đối với Công ty CP Bao bì Thuận Phát do xả chất thải vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 lần mức cho phép, gây ô nhiễm môi trường.

 

Ảnh: IE

 

     Cụ thể, Công ty CP Bao bì Thuận Phát đã xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, với thông số CO vượt 8 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5 nghìn m3/giờ đến dưới 10 nghìn m3/giờ. Như vậy, Công ty đã vi phạm điểm c, khoản 5, điều 15 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường. Mức phạt cho vi phạm này là 160 triệu đồng. 

     Bên cạnh đó, Công ty CP Bao bì Thuận Phát đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải khí thải từ 5 m3/ngày đêm đến dưới 10 m3/ngày đêm tại cửa xả nước thải sinh hoạt ra môi trường. Theo kết quả phân tích, có một số thông số môi trường vượt cột A QCVN của Bộ TN&MT gồm: Coliform vượt 1,53 lần; TSS vượt 1,9 lần; NH4 vượt 1,28 lần đã vi phạm điểm b, khoản 6, điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi này, Công ty bị xử phạt 195 triệu đồng. 

     Mặt khác, CP Bao bì Thuận Phát đã xả nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải dưới 5 m3/ngày đêm. Kết quả phân tích cho thấy, COD vượt 9 lần, tổng N vượt 7,6 lần và BOD5 vượt 1,37 lần đã vi phạm điểm a, khoản 5, điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt cho vi phạm này là 75 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty không thực hiện giám sát môi trường trong đề án BVMT thuộc  thẩm quyền xác nhận của ủy ban nhân dân cấp huyện, vi phạm điểm a, khoản 7, điều 12 Nghị định 155/NĐ-CP của Chính phủ. 

     Tổng mức xử phạt hành chính đối với Công ty CP bao bì Thuận Hòa Phát là 431.500.000 đồng, yêu cầu Công ty phải chi trả tổng kinh phí phân tích mẫu môi trường cho Trung tâm quan trắc TN&MT tỉnh Hưng Yên với số tiền là 8.967.200 đồng. Tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục ngay tình trạng xả thải ô nhiễm môi trường.

 

Phương Linh (Theo TTXVN)

Thống kê

Lượt truy cập: 358585