--%>

     GS. Võ Quý là nhà khoa học của Việt Nam tham gia nghiên cứu về vấn đề TN&MT. GS đã có gần 200 công trình khoa học liên quan đến vấn đề môi trường, thể hiện khá rõ sự tiến triển, những thành tựu đã đạt được cũng như những khó khăn, thăng trầm của công tác nghiên cứu môi trường ở nước ta từ những năm 1970 đến nay.

     GS. Võ Quý đã đi sâu nghiên cứu các vấn đề về: Môi trường và đa dạng sinh học (ĐDSH); BVMT; bảo tồn ĐDSH; biển đổi khí hậu và phát triêh bền vững tài nguyên môi trường; ảnh hưởng của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh đối với vấn đề môi trường tại Việt Nam...

 

 

     Cuốn sách “Môi trường và ĐDSH” (Tuyển chọn các công trình nghiên cứu của GS. Võ Quý) được cấu trúc gồm 2 phần:

     Phần I: Tập hợp hơn 30 bài nghiên cứu được sắp xếp chủ yếu theo chuỗi thời gian, giúp độc giả biết được phần nào về diễn biến của vấn đề môi trường ở nước ta.

     Phần II: Tuyển chọn khoảng hơn 300 bài báo của các tác giả trong nước và quốc tế viết về GS. Võ Quý để thấy rõ công lao của GS trong việc góp phần giải quyết những vấn để về môi trường của đất nước và phần nào của cả thế giới.

     Cuốn sách là một công trình khoa học có chất lượng cao, đề cập nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mang tính thời đại về mồi trường, ĐDSH. Đây là công trình rất có ý nghĩa đối với các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý môi trường, mặt khác cũng là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ Việt Nam nghiên cứu trong lĩnh vực TN&MT học tập, kế thừa và phát huy.

     Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng giới thiệu cuốn sách với quý độc giả!

 

Duy Bạch

Thống kê

Lượt truy cập: 5303442