--%>

 

 

     Cuốn sách là cuộc đối thoại giữa Hazel Henderson - nhà hoạt động môi trường và kinh tế với Ikeda Daisaku - nhà tư tưởng và hoạt động xã hội về những vấn đề toàn cầu dang tác động tiêu cực tới cuộc sống của toàn thể nhân loại. Họ tập trung trao đổi những suy nghĩ, hiểu biết và hành động thực tế của bản thân, của các nhà khoa học tận tâm cống hiến hết mình vì một cuộc sống, một nền văn minh mà con người cộng sinh với con người, con người cộng sinh với thiên nhiên nhằm hướng tới một thế giới hòa bình - bình đẳng - hợp tác.

 

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 948946