--%>

     Theo Viện Sinh thái và Biến đổi Khí hậu Quốc gia Mêxicô (INECC), hàng năm, người dân Mêxicô thải ra hơn 358 nghìn tấn rác thải điện tử từ các thiết bị và đồ dùng gia dụng với mức bình quân 3,2 kg/người.

     Chỉ tính riêng khu vực nội thành thủ đô Mêxicô City, hàng năm đã có hơn 13 triệu thiết bị điện tử như ti vi, máy tính, thiết bị nghe nghìn, điện thoại và đồ dùng điện tử khác được thải ra, trong đó chỉ có 10% được tái chế, 40% lưu trữ tại các hộ gia đình, còn 50% được chuyển thải ra các bãi phế liệu hoặc vứt bỏ tại các bãi rác, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường.

 

 

     INECC cho biết, các thiết bị điện tử có chứa chất gây ô nhiễm độc hại, tuy nhiên, các bãi rác không được kiểm soát nên có thể bùng cháy bất cứ lúc nào và khi cháy sẽ thải ra chất dioxin độc hại lan tỏa trong không khí, gây nguy hiểm cho con người nếu hít phải. Ngoài ra, rác thải điện tử cũng chứa các kim loại nặng làm ô nhiễm đất và nước như chì, cadimi, thủy ngân, crom, asen.

     Công ty tái chế phế liệu điện tử Mêxicô (Remsa) chỉ ra rằng, 46% rác thải điện tử là thủy tinh và nhựa, 31% là kim loại màu, 21% không màu và 2% vật liệu điện tử nên hoàn toàn có thể tận dụng để tái sử dụng.

     Trong thời gian qua, Cơ quan TN&MT của thủ đô Mêxicô City (Sedema) đã đề ra phương án thu gom chất thải điện tử để tái chế. Giai đoạn 2013 - 2017, Sedema đã tiến hành 52 đợt thu gom phế thải điện tử và dự kiến trong năm 2018 sẽ thực hiện 11 đợt, đợt đầu sẽ được tổ chức trong các ngày 26 - 27/1.

     Sedema nhấn mạnh phải lên kế hoạch quản lý đặc biệt để thu gom, vận chuyển và tận dụng giá trị của rác thải điện tử, điện, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người.

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 1415094