--%>

     Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Wisconsin-Madison (UWM) đã phối hợp với phòng nghiên cứu các sản phẩm rừng Mỹ (FPL) nghiên cứu thành công bộ vi mạch bán dẫn được làm từ gỗ, thân thiện với môi trường.

 

Máy tính làm từ gỗ sẽ thân thiện và an toàn hơn với môi trường

 

     Vật liệu mới này có thể lắp đặt 1.500 bóng bán dẫn trong một vi mạch kích thước từ 5 - 6 mm, trong khi các vi mạch vô tuyến hiện tại chỉ đặt được 40 bóng bán dẫn. Bên cạnh đó, bằng một thiết kế đặc biệt, vật liệu mới sẽ tạo ra các vi mạch có sức mạnh tính toán tương đương các vi mạch hiện nay (Các vi mạch hiện nay thường sử dụng chất bán dẫn GaAs, tuy nhiên, vật liệu này có thể gây hại đối với môi trường).

 

Nam Việt


 

Tạp chí của Tổng cục môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 984869