--%>

     Thời gian qua, tỉnh Long An đã tích cực xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đạt kết quả khả quan. Theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Long An có 10 địa điểm ô nhiễm môi trường cần phải xử lý. Đến nay, đã có 7 trong số 10 địa điểm hoàn thành việc xử lý. Còn lại Cụm công nghiệp Hoàng Gia (huyện Đức Hòa), chủ đầu tư đang xây dựng, lắp đặt các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập trung để đưa vào hoạt động. Hai bãi rác lộ thiên tại các huyện Bến Lức và Đức Huệ đang chờ Trung ương bố trí vốn để xử lý ô nhiễm.

 

Cụm công nghiệp Hoàng Gia (huyện Đức Hòa)

     Một số địa điểm khác được xác định là “điểm đen” gây ô nhiễm môi trường như các cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, Nhựa Đức Hòa, việc xử lý nước thải có nhiều tiến triển. Bên cạnh đó, những bất cập trong công tác xử lý nước thải, BVMT ở các khu, cụm công nghiệp đến nay đã được khắc phục. Cụ thể, các cụm công nghiệp như: Hoàng Long, Kiến Thành, Lợi Bình Nhơn, Quốc Quang đã cải tạo, nâng cấp các hệ thống thu gom và xử lý nước thải và đưa vào vận hành ổn định; các khu công nghiệp như: Tân Kim, Tân Đức, Hải Sơn, Tân Đô, Thịnh Phát, Xuyên Á, Anh Hồng đã cải tạo hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt trạm quan trắc tự động và đưa vào vận hành ổn định. Ngoài ra, 80% số đơn vị thứ cấp và 100% các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp đã xây dựng các hố ga giám sát ngoài tường rào để thuận lợi cho quá trình giám sát, lấy mẫu nước thải.

     Thời gian tới, tỉnh Long An tiếp tục kiểm tra công tác BVMT đối với các doanh nghiệp, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm; tiếp tục giám sát chặt chẽ các địa điểm ô nhiễm, kiểm soát nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết ô nhiễm tại khu, cụm công nghiệp và các điểm nóng khác.

 

Hoàng Đàn

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2080176