--%>

Tạp chí Môi trường điện tử (www.tapchimoitruong.vn) - cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về môi trường; là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quản lý, cung cấp thông tin, kết quả nghiên cứu, cũng như những vấn đề môi trường liên quan đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội.

Tạp chí điện tử tự hào là kênh thông tin chính thống tuyên truyền sâu rộng trong lĩnh vực môi trường với các nội dung và hình thức phong phú. Trong đó các chuyên mục chính như: Tin mới cập nhật các tin tức sự kiện Bộ/ngành, địa phương nhanh nhất; Sự kiện - Hoạt động; Luật pháp - Chính sách; Hoạt động địa phương; Giải pháp - Công nghệ xanh; phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về môi trường, giới thiệu các giải pháp mô hình, ứng dụng công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường…;

Chuyên mục: Môi trường - Phát triển; Tăng trưởng xanh; Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Nhìn ra thế giới cung cấp thông tin về vấn đề môi trường liên ngành, liên vùng, bảo vệ môi trường gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập toàn cầu;

Chuyên mục: Trao đổi - Diễn đàn, Nghiên cứu mở ra diễn đàn thảo luận, trao đổi những vấn đề thực tiễn, kinh nghiệm quản lý; kết quả nghiên cứu của các đề tài, công trình khoa học đã và đang được áp dụng hiệu quả phục vụ công tác bảo vệ môi trường. hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước;

Chuyên mục: Hồ sơ tư liệu cập nhật các văn bản mới, Văn bản pháp luật của ngành tài nguyên môi trường.

Đặc biệt, Tạp chí Môi trường điện tử có chuyên mục “Môi trường và Doanh nghiệp” nhằm giới thiệu các hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, hướng tới nền sản xuất xanh và bền vững. Để quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, rất mong Quý cơ quan cộng tác với Tạp chí Môi trường điện tử giới thiệu các hoạt động bảo vệ môi trường của đơn vị trên Tạp chí.

Trân trọng cảm ơn!

Liên hệ: Phòng Phát hành Quảng cáo:

Nguyễn Duy Bạch 

DĐ: 0913304184 - Email: bachnd19@gmail.com

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2095495