--%>

     Ngày 12/6/2019, tại TP. Hạ Long, UBND tỉnh phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo tham vấn lựa chọn doanh nghiệp tham gia thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đối với hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng.

     Tháng 1/2011, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, đến nay, DVMTR mới chỉ tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính là: Thủy điện, nước sạch và du lịch. Một số đối tượng khác như cơ sở sản xuất công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hấp thu và lưu giữ các bon vẫn chưa được áp dụng do thiếu quy định, hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, để Bộ NN&PTNT có căn cứ khoa học và minh chứng thực tiễn trình Chính phủ quy định đối với dịch vụ này thì cần được thử nghiệm tại một số địa phương trước khi ban hành áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Theo Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh sẽ là 1 trong 4 tỉnh trên địa bàn cả nước thí điểm triển khai việc chi trả dịch vụ hấp thụ và  lưu giữ các bon của rừng.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Theo Dự thảo, các cơ sở pháp lý, kết quả nghiên cứu và đề xuất nội dung thí điểm dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng, địa điểm triển khai thí điểm; các tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh nhiệt điện than, xi măng sẽ tham gia thí điểm chi trả tiền dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh trên địa bàn. Loại rừng và đối tượng được chi trả là: Rừng trồng đặc dụng, phòng hộ; rừng trồng sản xuất gỗ lớn; rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng; rừng ngập mặn. Mức chi trả áp dụng đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh nhiệt điện than là 4 đồng/kwh điện thương phẩm và 3.100 đồng/1 tấn clinker đối với các nhà máy sản xuất xi măng (dự kiến tỉnh sẽ thu khoảng 121 tỷ đồng/năm). Thời gian thực hiện thí điểm tính từ quý tiếp theo kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 21/12/2020. Các tổ chức tham gia thí điểm sẽ được miễn 2 năm tiền chi trả DVMTR tính từ năm đầu tiên khi chính sách được áp dụng trong phạm vi toàn quốc…

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đề xuất liên quan đến việc triển khai thí điểm. Trong đó chủ yếu đề cập đến việc cần có chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc đưa kinh phí chi trả DVMTR vào giá thành bán điện, kéo dài thời gian được miễn chi trả, thời gian triển khai thí điểm cần phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức chi trả nên dựa trên lượng khí phát thải cụ thể của từng đơn vị…

 

Đỗ Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2082047