--%>

    Ngày 14/3/2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo Khởi động Dự án “Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ công nghệ sạch” (Dự án TA-9055 VIE).

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

    Kế hoạch Đầu tư quốc gia sử dụng Quỹ Công nghệ sạch (CTF) được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); Cơ quan Tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng Thế giới (IBRD) và Chính phủ Việt Nam cùng chuẩn bị trong năm 2009 đã xác định lĩnh vực năng lượng và giao thông là những ngành ưu tiên cho việc thúc đẩy cơ hội đầu tư vào công nghệ phát thải các bon thấp tại Việt Nam.

    Dự án TA-9055 VIE do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ với sự hỗ trợ của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ TN&MT nhằm mục tiêu tăng cường năng lực của Bộ TN&MT và các cơ quan Chính phủ khác có liên quan trong việc đánh giá các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu bằng cách xây dựng và hoàn thiện các hệ thống đo lường, báo cáo và thẩm tra (MRV). Bên cạnh đó, Dự án cũng hỗ trợ phát triển các hướng dẫn cụ thể cho từng ngành năng lượng và giao thông về cách thực hiện các hoạt động MRV và nâng cao năng lực về thể chế và kỹ thuật của các cơ quan điều phối.

    Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối thực hiện các chương trình, dự án trong khuôn khổ Kế hoạch Đầu tư quốc gia có trách nhiệm hàng năm báo cáo tiến độ và hiệu quả đầu tư các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để Ủy ban Quỹ Công nghệ sạch đánh giá và đưa ra các biện pháp cải thiện hoạt động của các dự án sử dụng CTF. Bộ TN&MT đã đề xuất CTF thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) xây dựng dự án này nhằm thực hiện đo đạc, báo cáo, thẩm định các dự án do CTF tài trợ trong lĩnh vực giao thông và năng lượng.

    Dự án được triển khai thực hiện gồm có 3 nội dung chính: Tăng cường công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định cho các dự án do CTF tài trợ; Xây dựng các hướng dẫn giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng và giao thông; Tăng cường năng lực thực hiện MRV và điều phối các dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông và năng lượng.

    Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý cho các nội dung: Thiết kế giám sát, báo cáo, thẩm định quốc gia; nhu cầu thiết lập hệ thống giám sát, báo cáo và thẩm định lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải để các cơ quan tiếp thu ý kiến, sửa đổi hoàn thiện khung giám sát, báo cáo và thẩm định theo yêu cầu của Thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu; Báo cáo kết quả tham vấn giám sát, báo cáo và thẩm định các dự án giao thông và năng lượng do CTF tài trợ; phương pháp luận và cách tiếp cận thực hiện dự án làm cơ sở cho nhóm tư vấn tiếp thu, sửa đổi, hoàn thiện báo cáo và tiếp tục triển khai các hoạt động của dự án theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; Đề xuất hỗ trợ, hợp tác cần thiết từ các bên liên quan để thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ…

 

Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 2769904