--%>

     Nhằm thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh ở cấp tỉnh hiệu quả, ngày 1/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo: “Lồng ghép Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh”.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh là tiến tới nền kinh tế phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành, các lĩnh vực tại địa phương. Bên cạnh đó, nâng cao công tác nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các công nghệ tiên tiến vào sản xuất góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường tự nhiên, xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.

     Tại Hội thảo, các đại biểu được cung cấp thêm thông tin về cách tiếp cận việc lồng ghép Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp tỉnh, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng trưởng xanh trong việc chuyển đổi công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên; xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững cũng được đưa ra đó là ô nhiễm không khí khói bụi, nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt, nước thải và chất thải rắn y tế, không gian xanh…

     Kết thúc Hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, các tỉnh, TP cần nghiên cứu, đánh giá thực trạng môi trường, mức độ ô nhiễm, nhất là phát thải khí nhà kính để cải thiện tình hình. Đồng thời, xây dựng thói quen sinh hoạt và xử lý rác thải triệt để xây dựng lộ trình thực hiện sản xuất xanh và lối sống phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh. Ngoài ra, cần có các phương án phù hợp, khuyến khích để ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng, phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường. Đặc biệt, nên triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về tăng trưởng xanh ở chính quyền cấp tỉnh.

 

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 3325239