--%>

   Ngày 1/12/2017, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứ Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “ Lồng ghép Chiến lược Tăng trưởng xanh (TTX) vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh”. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và hoạch định chính sách chia sẻ, thảo luận và đề xuất các giải pháp chính sách nhằm thực hiện Chiến lược TTX ở cấp tỉnh hiệu quả.

Hội thảo “ Lồng ghép chiến lược TTX vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh”

   Phát biểu tại Hội thảo, Phó Viện trưởng CIEM Phan Đức Hiếu cho biết, Chiến lược TTX là cần thiết nhưng chưa được đưa vào công tác thường xuyên của các Bộ, ngành, địa phương. Vì vậy, để mục tiêu TTX đi vào hoạt động hàng ngày, lồng ghép vào những vấn đề ưu tiên của Chính phủ, địa phương và các Bộ, ngành; lồng ghép các chỉ tiêu TTX vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội một cách hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng bền vững.

   Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về TTX, bà Nguyễn thị Kim Dung, chuyên gia kinh tế độc lập cho biết, cần đảm bảo tính khả thi về tài chính, năng lực thực hiện, chú trọng đến tính đa mục tiêu, liên vùng, liên ngành, liên lĩnh vực và sự tham gia của cộng đồng.

   Tại Hội thảo, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, để tìm ra các điểm tiếp cận đầu vào cho việc lồng ghép TTX cần lưu ý tính nhất quán của quá trình xây dựng quy hoạch, chiến lược và kế hoạch hành động; Khả năng tham gia của các bên liên quan, cơ chế phối kết hợp cho quá trình xây dựng và triển khai; Các hoạt động ưu tiên nâng cao năng lực chống chịu, các bon thấp, giảm phát thải khí nhà kính…

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 967475