--%>

     Ngày 18/10/2019, tại TP. Nam Định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)" giai đoạn 2010 - 2020. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Xuân Phúc  tham dự Lễ tuyên dương.

     Theo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sau gần 10 năm thực hiện, phong trào thi đua xây dựng NTM đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và rộng khắp trong cả nước, với sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Ngay sau khi phát động phong trào, 100% các tỉnh, thành phố và các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã hưởng ứng, triển khai kế hoạch thực hiện của ngành, gắn phong trào thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, Ban Thi đua - Khen thưởng các cấp đã chủ động tham mưu, tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua và khen thưởng; lấy kết quả phong trào thi đua xây dựng NTM là căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ, nhân dân tỉnh Nam Định

và Quyết định công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM  năm 2019

 

     Với nhiều biện pháp đồng bộ, phương thức đa dạng, linh hoạt trong chỉ đạo, triển khai, phong trào đã huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, phát động nhiều phong trào, cuộc vận động để thực hiện. Kết quả các phong trào thi đua đã tác động tích cực, góp phần hoàn thành về đích sớm các chỉ tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Cả nước đã có hàng vạn hộ gia đình tự nguyện hiến gần 45 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và gần 60 triệu ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi ở địa phương. Đến nay đã có 4.665 xã, chiếm 52,4% đạt chuẩn NTM, bình quân cả nước đạt 15,32 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; 109/664 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; trong đó có 4 huyện: Hải Hậu (Nam Định), Nam Đàn (Nghệ An), Đơn Dương (Lâm Đồng) và Xuân Lộc (Đồng Nai) tiếp tục được lựa chọn thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu; 2 tỉnh Nam Định, Đồng Nai có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM; 150 thôn (bản, ấp) tiêu biểu của các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM.

 

Thủ tướng trao Huân chương Lao động cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ban, ngành có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua

 

     Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thực sự là luồng gió mới, tích cực cho việc phát triển toàn diện vùng nông thôn của đất nước. Đây là kết quả tất yếu của sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước. Những kết quả của xây dựng NTM, những thành tựu trong phát triển ngành Nông nghiệp thời gian qua là kết quả từ những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tế triển khai Chương trình xây dựng NTM của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể. Thủ tướng mong rằng, các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp được khen thưởng tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, tạo sức lan tỏa lớn, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM phồn vinh, văn minh, phát triển nhanh hơn chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, Thủ tướng đã phát động phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 75% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó ít nhất 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 50% số huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có 10% huyện, thị xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có ít nhất 19 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so năm 2020.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan Triển lãm

 

     Để Chương trình xây dựng NTM tiếp tục phát huy hiệu quả, thực chất hơn, trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần nhất quán quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc; tiếp tục triển khai xây dựng chương trình xây dựng NTM theo Kết luận số 54 ngày 7/9/2019 của Bộ Chính trị; phải đưa phong trào thi đua xây dựng NTM vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bình xét thi đua hàng năm. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia phong trào, gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng cấp, ngành, lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thay đổi về chất trong các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

     Tại Lễ tuyên dương, hai tỉnh Nam Định và Đồng Nai được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019; 8 tỉnh và 11 Bộ, ban, ngành Trung ương được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 13 tỉnh, 93 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn NTM được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 175 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM tiêu biểu được nhận Bằng khen và 170 tập thể tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua được tuyên dương.

     Trước đó cũng đã diễn ra buổi Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng NTM, với hai phân khu: Khu triển lãm trưng bày và thông tin về thành tựu xây dựng NTM; Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP của 63 tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp, với 80 gian hàng.

 

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 966946