--%>

Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt trên toàn quốc (GreenTech). Cuộc thi do Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) chủ trì tổ chức trong hai năm 2019 - 2020, nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý CTR sinh hoạt để cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

     Tham dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Phát triển…; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, sinh viên các trường Đại học Khoa học tự nhiên, Giao thông vận tải, TN&MT Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

 

 

 

Ban Tổ chức và đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi

Việc phát động cuộc thi nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý chất thải rắn sinh hoạt để nhân rộng nhằm cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các giải pháp có thể là ý tưởng sáng tạo và được thực hiện bởi các cá nhân như sinh viên, nông dân hay nhà khoa học, cũng có thể là giải pháp về công nghệ đến từ một doanh nghiệp hay mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt của một trường học, một cộng đồng, hay một làng, xã...

Nội dung cuộc thi bao gồm 3 hạng mục: Hạng mục I – Sáng kiến, ý tưởng giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Hạng mục II – Giải pháp công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng; Hạng mục III – Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng.

Đối tượng tham gia của cuộc thi bao gồm tất cả các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả. Các giải pháp, sáng kiến được gửi đến sẽ được các chuyên gia đánh giá. Sau đó, với những giải pháp tốt. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ đầu tư phát triển công nghệ, để sáng kiến đi vào thực chất.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham dự cuộc thi từ 1/1 đến 30/6/2020.

  Hoàng Đàn

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3324641