--%>

     Ngày 19/9/2015, tại TP. Hưng Yên, Bộ TN&MT phối hợp tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015” với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”.

 

 

     Tại buổi lễ, Bộ TN&MT kêu gọi các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cùng các tỉnh, thành trên cả nước có những hành động thiết thực, cùng nhau liên kết, tạo nên một sức mạnh to lớn để góp phần BVMT đặc biệt là môi trường khu vực nông thôn, nơi gìn giữ các giá trị bản sắc và văn hóa của dân tộc. Tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức về bảo vệ môi trường, biến ý thức thành sự tự giác và thể hiện bằng những hành động cụ thể. Lấy phòng ngừa ô nhiễm làm phương châm hành động, hạn chế tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà coi nhẹ BVMT. Đồng thời, huy động tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho BVMT. Tích cực quán triệt, triển khai Nghị quyết số 24/NQ-TW khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 tới đông đảo cán bộ, nhân dân.

     Phát biểu tại lễ phát động quốc gia hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015”, bà Alison Keys, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Australia nhấn mạnh: Chính phủ Australia đã luôn đồng hành cùng với Việt Nam hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”. Một môi trường sạch, an toàn sẽ giúp cho điều kiện sống được nâng cao, sức khỏe cộng đồng tốt hơn, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, sẽ giúp không chỉ Việt Nam nói riêng mà toàn thế giới nói chung phát triển bền vững hơn.

     Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” do Australia khởi xướng và được chương trình môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Năm nay, Chiến dịch được phát động nhằm nhấn mạnh vai trò của khu vực nông thôn Việt Nam trong công tác BVMT cũng như công tác xây dụng nông thôn mới hướng tới một nền sản xuất tiên tiến và bền vững.

 

Đức Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 133607