--%>

     Ngày 28/2/2020, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã tổ chức Lễ công bố hai ấn phẩm do các nhà khoa học của Hội cùng các đồng nghiệp biên soạn theo đơn đặt hàng của Nhà nước và được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành, gồm: “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH)” và “Ứng phó BĐKH nhìn từ góc độ cộng đồng”.

     Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức; TS. Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS. Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch VACNE; các tác giả và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

     Phát biểu khai mạc buổi Lễ, TS. Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch VACNE cho biết, đây là những cuốn sách do tập thể các nhà khoa học VACNE cùng đồng nghiệp biên soạn. Nội dung hai cuốn sách rất phong phú, được rút ra từ kết quả nghiên cứu, nguồn tài liệu tham khảo trong nước, quốc tế, cùng những dẫn liệu thực tiễn đời sống xã hội tại Việt Nam mà các tác giả và cộng sự thu thập được trong nhiều năm qua.

 

Toàn cảnh buổi Lễ

 

    Cuốn sách "Môi trường và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH)” của 30 tác giả, do GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng là chủ biên, được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng viết lời giới thiệu. Cuốn sách dày gần 500 trang, in trên khổ giấy 16 x 24 cm, gồm 10 Chương, với 47 chuyên mục, giới thiệu chi tiết về hiện trạng môi trường Việt Nam; những thách thức đối với môi trường và giải pháp khắc phục; BĐKH và phát triển bền vững ở Việt Nam; chủ động ứng phó với BĐKH; hoàn thiện thể chế kinh tế xanh; xanh hóa các ngành kinh tế chủ yếu của Việt Nam; phát triển bền vững ở Việt Nam từ góc nhìn TN&MT; vai trò của cộng đồng dân cư, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong BVMT, bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với BĐKH... Lời tựa của TS. Nguyễn Ngọc Sinh khẳng định, đây là tâm huyết của tập thể hội viên, cộng sự của VACNE trong lĩnh vực BVMT, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung ấn phẩm không chỉ nêu hiện trạng, thách thức của vấn đề, mà còn đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi, góp phần BVMT, quản lý tốt việc khai thác, sử dụng tài nguyên, ứng phó thành công với BĐKH, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

 

Hai ấn phẩm mới được công bố

 

     Cuốn sách "Ứng phó BĐKH nhìn từ góc độ cộng đồng” của tập thể 12 tác giả, do PGS.TS Nguyễn Đình Hòe là chủ biên, có góc nhìn khá mới về vai trò của cộng đồng trong ứng phó với BĐKH. Cuốn sách hướng về đối tượng bạn đọc rộng rãi, từ cán bộ nghiên cứu giảng dạy, các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý đến mọi tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên. Cuốn sách gồm 350 trang, khổ 16 x 24 cm, gồm 3 phần: Phần 1: BĐKH xưa và nay, BĐKH nhìn từ góc độ cộng đồng; phần 2: những mô hình tiên tiến của cộng đồng về ứng phó với BĐKH; phần 3: Hệ phương pháp nâng cao vai trò cộng đồng dân cư trong ứng phó với BĐKH, nhằm thông tin về những mô hình tiên tiến của cộng đồng tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH; cung cấp kiến thức cơ bản về BĐKH cho người đọc, từ đó gợi mở các chính sách, giải pháp ứng phó hiệu quả cho hiện tại và tương lai ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

     Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cảm ơn và ghi nhận công sức đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thiên nhiên, môi trường nói chung và hai ấn phẩm nói riêng. Đồng thời hy vọng, hai cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho xã hội trong tiến trình phát triển đất nước theo hướng xanh, bền vững, ứng phó với BĐKH.

 

Bùi Hằng


 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2150117