--%>

     Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh thuế BVMT đã được Chính phủ trình và có kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp mới đây. Theo chương trình, Chính phủ cho lùi dự án Luật Thuế BVMT đến năm 2019.

 

 

     Theo phân tích của Bộ Tài chính, những tác động khi điều chỉnh mức thuế này tới CPI là không nhiều. Với phương án điều chỉnh mức Thuế BVMT như Dự thảo, nếu như có hiệu lực từ 1/7/2018 thì việc điều chỉnh này sẽ tác động lên chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2018 so với tháng 6/2018 là khoảng 0,27-0,29% và sẽ tác động CPI bình quân của năm 2018 khoảng 0,11-0,15%.

     Cũng theo Bộ Tài chính, việc tăng thuế BVMT sẽ khuyến khích sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả; góp phần khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường (như xăng dầu sinh học - xăng E5, E10, dầu diesel B5, B10, túi ni lông thân thiện với môi trường).

     Nhiều năm nay, chi ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ BVMT luôn cao hơn số thuế BVMT thu được. Tổng chi ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ BVMT giai đoạn 2012-2016 khoảng 131.857 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng/năm, cao hơn số thu thuế BVMT giai đoạn 2012-2016, bình quân khoảng 21.197 tỷ đồng/năm. Luật Thuế BVMT ban hành năm 2010 là một trong những chính sách góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc BVMT, đảm bảo ứng phó kịp thời với diễn biến giá dầu trên thị trường thế giới và lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập cũng như thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu. Qua đó, tăng thu cho ngân sách Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong đó có nhiệm vụ chi cho BVMT.

 

Lưu Trang

Thống kê

Lượt truy cập: 2041447