--%>

     Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa tổ chức tiếp nhận và đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải, nằm trong giai đoạn 1 Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai).

 

 

     Được biết, công trình trạm xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 với kinh phí gần 70 tỷ đồng. Sau hơn một năm xây dựng, công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng với hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn I) có công suất thiết kế 3.000 m3/ ngày đêm; diện tích toàn lưu vực phát sinh nguồn thải khoảng 200 ha, trong  đó 13 dự án có diện tích khoảng 180 ha.

     Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn I) đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung của Khu công nghiệp Tằng Loỏng, đảm bảo xử lý nước thải của các nhà máy ra lưu vực Khe Chom, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

 

Hồng Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 4067293