--%>

    Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền.

 

 

     Theo đó, PC Lào Cai đã treo 25 băng zôn tại khu vực trụ sở, chi nhánh Công ty; in cờ, áo tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học trên địa bàn huyện, TP thực hiện tắt các thiết bị không cần thiết không chỉ trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất năm 2018 mà cả những thời điểm khác.

     PC Lào Cai cũng chủ động nhắn tin SMS đến các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở địa phương tích cực tuyên truyền thông qua các ấn phẩm. Bên cạnh tuyên truyền, Công ty còn tổ chức đạp xe từ sân Quảng trường Trung tâm Hội nghị TP. Lào Cai đi qua các phường Kim Tân, Phố Mới, Cốc Lếu để người dân hiểu hơn ý nghĩa của Giờ Trái đất, từ đó nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.

 

Huyền Trang

Thống kê

Lượt truy cập: 1576572