--%>

     UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1954/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Bát Xát, nằm ở phía Tây Bắc, sát vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc và tỉnh Lai Châu.

     ​KBTTN Bát Xát có tọa độ địa lý từ 220 23’ đến 220 37’ vĩ  độ Bắc và từ 103031’ đến 103043’ kinh độ Đông; thuộc phần đầu của dãy núi Hoàng Liên Sơn, trên địa giới hành chính 5 xã Y Tý, Dền Sáng, Sàng Ma Sáo, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung của huyện Bát Xát. Tổng diện tích của KBTTN là 18.637 ha, bao gồm 20 tiểu khu, trong đó: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 14.868 ha, phân khu phục hồi sinh thái 3.613 ha, phân khu hành chính, dịch vụ 156 ha. 

 

KBTTN Bát Xát

 

     Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, việc thành lập KBTTN Bát Xát khẳng định quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng nguyên sinh núi cao và các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng cho khu vực vùng núi Hoàng Liên Sơn. Đặc biệt là bảo vệ và phát triển bền vững 15.000 ha rừng tự nhiên, bao gồm 940 loài thực vật bậc cao có mạch, trong đó có 44 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới; 157 loài động vật có xương sống (có 31 loài trong sách đỏ Việt Nam và thế giới), tạo lá chắn cho khu vực vành đai biên giới, đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh.

     Trong giai đoạn 2016 - 2020, KBTTN Bát Xát sẽ tập trung thực hiện một số dự án ưu tiên: Bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu bảo tồn; Nghiên cứu khoa học và đào tạo. Tổng mức đầu tư thực hiện các dự án được xác định là 102,6 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách 71,3 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 55,9 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 15,4 tỷ đồng); Nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng là 21,2 tỷ đồng và nguồn vốn khác là 10,1 tỷ đồng.

 

Phạm Tuyên

Thống kê

Lượt truy cập: 2098616