--%>

 

     Trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2014 – 2020, Kon Tum đã tổ chức trồng rừng tập trung trên những diện tích đất trống, đồi núi trọc trên toàn lâm phần. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Kon Tum đã trồng 71.405 cây phân tán; trồng mới 402,89 ha rừng tập trung (đạt 79% kế hoạch cả năm), nâng tổng số rừng trồng của tỉnh hơn 5.000 hecta.

 

Người dân tham gia trồng rừng

     Công cuộc trồng rừng đã khó, bảo vệ và giữ màu xanh của rừng trồng cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều vị trí rừng trồng nằm giáp với rẫy của người dân nên rất dễ bị tác động. Đặc biệt, những diện tích rừng trồng chủ yếu là thông 3 lá, hệ thực bì dưới tán rừng thông dày và dễ phát cháy vào mùa khô hạn. Vì vậy, để những diện tích rừng trồng phát triển tốt, phủ xanh đất trống đồi trọc, đòi hỏi rất nhiều công sức, vật tư...

     Đối với diện tích rừng trồng trên lâm phần, tuy diện tích không lớn nhưng đa phần nằm giáp ranh và gần nương rẫy, gần làng, bản của người dân, nên công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được chú trọng. Hàng năm, tỉnh đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và triển khai thực hiện xuyên suốt, trong đó tập trung các giải pháp phòng và chữa cháy rừng trồng như: Tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp; thành lập các Tổ, Đội quần chúng phòng cháy, chữa cháy rừng tại các cộng đồng nhận khoán trên lâm phần; xây dựng đường băng trắng cản lửa; hợp đồng thời vụ làm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng với người dân địa phương (trung bình 15 người/mùa khô)…

     Không chỉ góp phần phát triển rừng bền vững, tăng độ che phủ, công tác trồng rừng còn mang lại nguồn thu nhập chính đáng cho nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

     Việc phát triển rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc ở tỉnh Kon Tum cho thấy những tín hiệu tích cực, không chỉ góp phần tăng độ che phủ rừng, cải thiện hệ sinh thái, mà nhiều hộ dân còn có nguồn thu nhập để cải thiện cuộc sống, nhất là trong cộng đồng dân tộc thiểu số.  

 

Châu Long

Thống kê

Lượt truy cập: 2080450