--%>

     Sau một năm triển khai Đề án BVMT lưu vực sông (lvs) La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tình trạng ô nhiễm môi trường lvs La Ngà đã được kiểm soát, các chỉ tiêu gây ô nhiễm môi trường phần lớn đều nằm trong quy chuẩn cho phép.
     Lưu vực sông La Ngà có tổng chiều dài 299km, diện tích đất tự nhiên 3.990km2, trong đó, phần diện tích lưu vực nằm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 1.759 km2, chiều dài là 143km,chảy qua 3 huyện: Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh. Trong quá trình triển khai đề án, tỉnh Bình Thuận thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đo đạc tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh. 
 


Làng bè trên dòng sông La Ngà, thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Công Phong/TTXVN)


     Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, từ đầu năm 2016 tỉnh đã tổ chức lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng nước sông La Ngà tại 7 vị trí trên địa bàn 3 huyện để theo dõi diễn biến chất lượng nước trên lvs. Qua 4 đợt lấy mẫu tại 28 điểm, kết quả cho chất lượng nước tương đối tốt, đa số các chỉ số đều nằm trong quy chuẩn môi trường cho phép; một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn môi trường cho phép nhưng vẫn đạt mức an toàn.
     Đối với công tác kiểm tra các cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi trường, năm 2016, Bình Thuận đã tổ chức 8 đợt kiểm tra công tác BVMT đối với 90 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi lợn, chế biến cao su, bệnh viện, bãi rác... gần lvs La Ngà.
     UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các ngành, địa phương liên quan của hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh, không để việc sản xuất của các cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng hạ lưu các con sông. Ngoài ra, do đây là vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh nên UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường, đề nghị hỗ trợ việc điều tra, đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường và phân vùng quản lý tại khu vực giáp ranh.

Phương Tâm (Theo vietnamplus)
 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2137746