--%>

     Liên quan đến vụ hàng loạt cây gỗ nghiến ở Vườn quốc gia (VQG) Ba Bể vừa bị chặt phá thời gian vừa qua gây bức xúc dư luận, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có những biện pháp nhằm xử lý và ngăn chặn tình trạng phá rừng.

     Sau khi làm việc với VQG Ba Bể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu VQG Ba Bể nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng chặt phá rừng. Nếu phát hiện cán bộ thiếu trách nhiệm, bao che… cần xử lý theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về UBND tỉnh.

     Đồng thời, VQG Ba Bể cần tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động để chấn chỉnh, đánh giá, sắp xếp lại công tác cán bộ của đơn vị; rà soát, sắp xếp lại các vị trí đặt các chốt kiểm lâm cho phù hợp, tăng cường kiểm lâm cho các chốt trạm nóng, chốt trực 24/24 giờ; tổ chức chốt chặn đặt rào chắn barie và kiểm soát các phương tiện qua lại khu vực.

     Ban Giám đốc, lãnh đạo Hạt kiểm lâm VQG Ba Bể tổ chức kiểm điểm về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị, tổ chức theo quy định; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn quản lý. Hạt kiểm lâm VQG Ba Bể phối hợp với các đơn vị chức năng huy động lực lượng trên địa bàn tổ chức truy quét một cách toàn diện; tổ chức rà soát, thống kê, kiểm tra hiện trạng cụ thể toàn bộ số cây gỗ đã bị hạ từ trước đến nay, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2017.

 

Cán bộ Hạt Kiểm lâm VQGBa Bể tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng

 

     UBND huyện Ba Bể cần phối hợp với các bên liên quan điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng. UBND huyện Chợ Đồn, nơi có rừng giáp ranh cần phối hợp với UBND huyện Ba Bể trong công tác bảo vệ rừng.

     Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường lực lượng cho VQG Ba Bể; tiến hành truy quét, lập kế hoạch kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

     Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng; ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép trên địa bàn, đồng thời khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý bảo vệ rừng, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các ngành chức năng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.

     Các ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch cụ thể nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác lâm sản trái phép; phối hợp tổ chức tuần tra, truy quét, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật…

 

Phương Hạnh

Thống kê

Lượt truy cập: 2136755