--%>

     Theo kế hoạch, Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu kinh tế, là hòn đảo có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, huyện mới chỉ “đánh thức” lĩnh vực du lịch và cũng chưa thật sự bền vững. Do đó, tỉnh Kiên Giang đang nghiên cứu tìm mô hình phát triển mới cho Phú Quốc để địa phương phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có.

 

Một góc Phú Quốc

 

     Ngày 17/1/2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành chỉ thị số 137/CT-UBND về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc. Trong đó, lĩnh vực môi trường, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT đẩy nhanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; Xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường đối với các dự án ngay từ giai đoạn thi công xây dựng, nhằm tăng cường kiểm soát các biện pháp kỹ thuật đối với các dự án trước khi đi vào vận hành. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu các cơ chế khuyến khích xã hội hóa trong công tác BVMT, nhất là lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải sinh hoạt.

    UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện Chỉ thị.

 

Đinh Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3078298