--%>

     Ngày 29/11/2017, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức Hội thảo "Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng xanh". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh do chính phủ Đức tài trợ thông qua Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ).
     Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu kinh tế đã trình bày tham luận về một số lĩnh vực tăng trưởng xanh như: Một số vấn đề và khuyến nghị giải pháp; nội dung cơ bản liên quan xây dựng, đo lường các chỉ tiêu tăng trưởng xanh trong dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê và phát triển bền vững; mô hình công ty dịch vụ năng lượng – giải pháp hợp tác đầu tư cho hiệu quả năng lượng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; tiêu dùng năng lượng và hỗ trợ thực hiện giải pháp công nghệ trong doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam; giải pháp các-bon thấp trong lò hơi và hệ thống hơi trong công nghiệp.

Toàn cảnh Hội thảo


     Các đại biểu tại Hội thảo cũng tập trung thảo luận về vấn đề sử dụng năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh; Một số quy định liên quan đến sử dụng hiệu quả năng lượng; Kinh nghiệm một số quốc gia về khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh…

Thu Hằng
 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 358115