--%>

     Nhằm bảo tồn, quản lý và sử dụng loài cua đá, từ năm 2010, Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) đã cùng với UBND TP. Hội An hỗ trợ triển khai sáng kiến “Cộng đồng tham gia phục hồi tự nhiên và khai thác bền vững cua đá Cù Lao Chàm”.

 

 

     Theo đó, từ năm 2010 đến 2013, chính quyền địa phương và cộng đồng Cù Lao Chàm đã triển khai sáng kiến với các mục tiêu cụ thể: Phục hồi sinh thái cua đá; Khai thác và quản lý bảo vệ bền vững cua đá; Nghiên cứu thu thập thông tn làm rõ đặc điểm sinh học, sinh thái của chủng loài cua đá; Xây dựng mô hình đồng quản lý bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi tự nhiên dựa trên cơ sở đồng quản lý.

     Sau 3 năm, sáng kiến đã hỗ trợ cho cộng đồng bảo tồn hơn 75% số lượng cua đá tại Cù Lao Chàm, đồng thời, thu nhập của người dân khai thác cua đá tăng cao, người khai thác cua đá đóng góp được lệ phí khai thác, khách du lịch thỏa mãn được nhu cầu của mình tại Cù Lao Chàm.

    Năm 2014, Tổ Cộng đồng Bảo vệ và Khai thác bền vững cua đá Cù Lao Chàm dưới sự giám sát và tư vấn trực tếp của Hội Nông dân xã Tân Hiệp đã tếp nhận sự tài trợ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, trực tếp là Chương trình MFF (Rừng ngập mặn cho tương lai) gắn kết 4 nhà Quản lý, Doanh nghiệp, Khoa học – Bảo tồn và Người dân trên cơ sở trách nhiệm và lợi ích nhằm tăng cường năng lực cho Tổ Cộng đồng bảo vệ và khai thác bền vững hơn đối tượng tài nguyên cua đá này.

     Hiện nay, sản phẩm dự án gồm Mô hình Bảo tồn và khai thác bền vững cua đá và con cua đá với nhãn sinh thái là niềm tự hào của địa phương và hầu như không vắng mặt trong bất kỳ một hội chợ hoặc triển lãm du lịch, BVNT nào tại địa phương và trên cả nước. Hiện nay, cùng với các mô hình phân loại rác tại nguồn, nói không với túi ni lông; mô hình dán nhãn sinh thái cua đá Cù lao Chàm đã và đang được người dân hưởng ứng.

 

Hồng Nhự

Thống kê

Lượt truy cập: 2786922