--%>

     Ngày 17/11/2018, Hội nghị lần thứ 14 của các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (ĐDSH) (COP14) với chủ đề “Đầu tư cho ĐDSH vì con người và Trái đất” đã chính thức được khai mạc.​​​ COP14 sẽ làm việc trong vòng 2 tuần (từ ngày 17 - 29/11/2018) với sự tham gia của hơn 190 nước thành viên. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ: TN&MT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, NN&PTNT; Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). 

     Tại COP14, các bên tham gia Công ước ĐDSH cùng trao đổi, thảo luận về các vấn đề có tính chiến lược của Công ước như Khung ĐDSH toàn cầu hậu 2020 tiếp nối Kế hoạch Chiến lược về ĐDSH giai đoạn 2011 - 2020; Các nội dung về tài chính; việc vận hành Công ước và các Nghị định thư, hướng tới mục đích ngăn chặn suy giảm ĐDSH, bảo vệ hệ sinh thái giúp đảm bảo an ninh lương thực, nước và sức khỏe.

 

 

     Bên cạnh đó, các bên sẽ bàn bạc, thống nhất thông qua một số nội dung như: Hướng dẫn tự nguyện về khu bảo tồn và các biện pháp bảo tồn theo vùng; hướng dẫn về tiếp cận dựa vào hệ sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai; hướng dẫn ngăn chặn sự xâm nhập không chủ đích của sinh vật ngoại lai xâm hại; kế hoạch hành động toàn cầu giai đoạn 2018 - 2030 về bảo tồn và sử dụng bền vững các loài thụ phấn, rất quan trọng cho an ninh lương thực toàn cầu…  

     COP14 được tổ chức đồng thời với Cuộc họp lần thứ 9 của các bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (MOP9); cuộc họp lần thứ 3 của các bên tham gia Nghị định thư về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích thu được từ việc tiếp cận nguồn gen (MOP3).

     Trước đó, từ ngày 14 - 15/11, Cuộc họp cấp cao trước thềm COP14 đã diễn ra taị Sharm El-Sheikh, Ai Cập, với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao các nước thành viên của Công ước ĐDSH, nhằm tìm giải pháp tăng cường lồng ghép ĐDSH trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, xây dựng, sản xuất và chế biến vì sự phát triển bền vững; thúc đẩy sự tham gia của cộng động quốc tế trong khuôn khổ chiến lược bảo tồn ĐDSH toàn cầu cho giai đoạn sau năm 2020.

 

Hồng Cẩm

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3090375