--%>

     Để tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (PTBV) được Việt Nam quốc gia hóa (VSDGs) và ban hành trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030, ngày 6/9/2018, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tiến hành tổ chức Khóa tập huấn về Phát triển bền vững năm 2018 dành cho khối Truyền thông - Báo chí.

 

 

     Tháng 5/2017, 17 mục tiêu PTBV toàn cầu (SGDs) đã được Việt Nam quốc gia hóa và ban hành trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs), với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia. Để thực hiện được kế hoạch này, cần có sự ủng hộ, chung tay của các lực lượng kinh tế - xã hội trong cả nước, trong đó, khối Truyền thông - Báo chí đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nhận thức được điều này, VCCI và VBCSD đã tổ chức Khóa tập huấn nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ các phóng viên, biên tập viên hoạt động hiệu quả hơn trong lĩnh vực PTBV, từ đó, tăng cường nâng cao nhận thức cho cộng đồng, doanh nghiệp, xã hội.

     Tại Khóa tập huấn, các đại biểu được cung cấp thông tin tổng quan, cơ bản về PTBV; cập nhật tình hình thực hiện PTBV trong nước và quốc tế; nội dung trọng điểm về PTBV đang được Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Đặc biệt, nhiều sáng kiến, mô hình kinh doanh tốt trong nước và trên thế giới đã được giới thiệu như: Sáng kiến về PTBV tại Coca-Cola Việt Nam; Kinh doanh cùng người có thu nhập thấp của Công ty CP Traphaco hay Báo cáo bền vững - Công cụ quản trị doanh nghiệp hiệu quả của Tập đoàn Bảo Việt…

     Cũng tại Khóa tập huấn, VCCI, VBCSD đã ra mắt mạng lưới báo chí về PTBV, qua đó, khẳng định khối Truyền thông - Báo chí cam kết đồng hành với nỗ lực thúc đẩy sự nghiệp PTBV trên cả nước.

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 347804