--%>

     Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường bàn về tình hình triển khai các nhóm giải pháp trong thời gian vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác cho thời gian tới.

     Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện cho tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ là tập trung giải quyết dứt điểm việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân; khắc phục hậu quả sự cố môi trường, phục hồi môi trường biển, triển khai lắp đặt các trạm quan trắc giám sát môi trường biển thường xuyên.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

 

     Đồng thời, phải đảm bảo Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh không tái phạm, khắc phục đầy đủ các sai phạm, thực hiện đầy đủ các cam kết, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về xả thải ra môi trường.

    Đảm bảo mục tiêu hỗ trợ là để phục hồi, phát triển sản xuất

     Về công tác xác định, thống kê, bồi thường thiệt hại, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản liên quan, đảm bảo các nguyên tắc đã xác định như công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, không để xảy ra tiêu cực.

     Về đối tượng được bồi thường thiệt hại, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số: 204/TB-VPCP ngày 28/7/2016, 231/TB-VPCP ngày 12/8/2016, 259/TB-VPCP ngày 29/8/2016.

     Về định mức bồi thường áp dụng chung, trên cơ sở báo cáo của 4 địa phương, Bộ Tài chính cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổng hợp, xây dựng định mức bồi thường thiệt hại áp dụng chung cho 4 tỉnh trình trước 20/9/2016 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Thông báo số 231/TB-VPCP.

     Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 4 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành công tác kê khai, thống kê thiệt hại theo đúng tiến độ đã đề ra, trường hợp có khó khăn về yếu tố khách quan thì chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 20/9/2016. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bám sát, kịp thời hướng dẫn các địa phương trong công tác này đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

     Căn cứ kết quả thống kê thiệt hại và định mức áp dụng chung được ban hành, Ủy ban nhân dân 4 tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tính toán, xác định số tiền bồi thường đối với từng đối tượng, gửi UBND tỉnh tổng hợp, thẩm tra. UBND tỉnh gửi kết quả tổng hợp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 231/TB-VPCP.

     Tỉnh ủy, UBND cấp tỉnh huy động toàn bộ hệ thống chính trị, đoàn thể tham gia kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác này, không để xảy ra tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm xảy ra.

     Về hỗ trợ thiệt hại, các Bộ chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, đảm bảo mục tiêu hỗ trợ là để phục hồi, phát triển sản xuất; tập trung vào đào tạo nghề, dạy nghề, khởi nghiệp, phát triển đội tàu… gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp vào Đề án chung. 

     Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển

     Bộ Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TN&MT, UBND 4 tỉnh tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương trong công tác thông tin đảm bảo cẩn trọng, xác thực, tránh hiểu sai, xuyên tạc, lợi dụng; đồng thời chủ động vận động nhân dân đồng đồng tình, ủng hộ với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc này.

     Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu giám sát; chủ trì, phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, TN&MT, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng, thống nhất kịch bản, phương án công bố chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hải sản khai thác.

     Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TN&MT đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển tại 4 tỉnh đồng thời có định hướng xây dựng hệ thống trạm quan trắc tại các tỉnh ven biển trực thuộc trung ương trên phạm vi toàn quốc.

 

Hồng Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 3323506