--%>

     Thời gian qua, Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu về Việt Nam cho mục tiêu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, nhưng lượng con-ten-nơ phế liệu nhập khẩu đang tồn đọng ở các cảng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng với số lượng lớn. Tại Tân cảng Sài Gòn, đến cuối tháng 6/2018 đã tồn đọng khoảng 4.500 công-ten-nơ, trong đó, riêng Tân cảng Cát Lái gần 3.500 công-ten-nơ; tại các cảng trên địa bàn TP. Hải Phòng cũng tồn hơn 700 công-ten-nơ quá hạn 90 ngày.

     ​Để giải quyết nhanh tình trạng tồn đọng phế liệu tại các cảng biển, đồng thời ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tình trạng nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam, ngày 28/8/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 322/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nhằm giải quyết tình trạng tồn đọng phế liệu ở các cảng biển, trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu:

     Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Tư pháp, Ngoại giao, Công an; UBND các tỉnh, TP: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vũng Tàu cùng với Bộ TN&MT thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (theo Thông báo số 281/TB-VPCP)

     Bộ TN&MT chủ trì, khẩn trương phối hợp với các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát để sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến quy trình, quy định cấp phép nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam theo hình thức rút gọn. Tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan sau cuộc họp này, hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về về một số giải pháp cấp bách trong quản lý và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2018. 

     Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: TN&MT, Công Thương, Tài chính và các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân, có biện pháp xử lý ngay việc vận chuyển, bốc dỡ các lô hàng phế liệu nhập khẩu không có Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT, không rõ địa chỉ nơi nhận hoặc vô chủ đã được bốc dỡ lên các cảng biển Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

     UBND các tỉnh, TP: Hồ Chí Minh, Hải phòng, Vũng Tàu chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn: Công an, Hải quan, Công Thương, TN&MT, Giao thông vận tải... khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu để làm thủ tục nhận hàng, xử lý kiên quyết các doanh nghiệp chậm trễ và có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

     Đề nghị các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Ngoại giao, Tư pháp, Công an; UBND các tỉnh, TP: Hồ Chí Minh, Hải phòng, Vũng Tàu, căn cứ văn bản số 4576/BTNMT-TCMT ngàỵ 24/8/2018 và Dự thảo Chỉ thị của Bộ TN&MT, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp, khẩn trương góp ý đối với Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “một số giải pháp cấp bách trong quản lý và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất”, gửi Bộ TN&MT trước ngày 5/9/2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

An Vi

Thống kê

Lượt truy cập: 133607