--%>

     Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Kế hoạch hoặc Chương trình hành động bảo vệ môi trường cần khẩn trương xây dựng, ban hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg, hoàn thành trong tháng 4/2017.

     Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT đôn đốc và kiểm tra các địa phương thực hiện nhiệm vụ trên. 

     UBND các tỉnh, TP: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Phước, Đắc Lắc, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Trà Vinh và Cần Thơ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

     Các Bộ, ngành, địa phương bổ sung kinh phí ngay từ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 để kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao, nhất là đối với các nhiệm vụ, giải pháp phải hoàn thành trong năm 2017.

     Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, ban hành danh mục các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao làm cơ sở xem xét, định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; chuẩn bị kỹ lưỡng đề án về vấn đề kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định…

 

Phạm Tuyên

Thống kê

Lượt truy cập: 4969634