--%>

    Ngày 21/2/2019, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp Rà soát lại các tiêu chí và chế độ quản lý thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đặc biệt là loài Sâm Ngọc Linh.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

    Thay mặt đơn vị soạn thảo, đại diện Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) cho biết, các loài đề xuất đưa ra hoặc đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đã được xem xét, đánh giá thông qua Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã bao gồm đại diện: các Bộ TN&MT, NN&PTNT, KH&CN, Công an, Y tế; Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Hội động vật học Việt Nam; Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Trường Đại học quốc gia Hà Nội và các nhà khoa học. Danh mục loài cũng đã được thống nhất trong thành viên Chính phủ, một số ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định đã được Bộ TN&MT giải trình, làm rõ.

    Tuy nhiên, quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2013/NĐ-CP và một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, đặc biệt là các ý kiến về “Không đưa loài Sâm Ngọc Linh ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Do đó, cần có phải rà soát lại các tiêu chí và chế độ quản lý thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đặc biệt là loài Sâm Ngọc Linh.

    Sau khi nghe báo cáo của đơn vị soạn thảo, ý kiến của đại diện của Văn phòng Chính phủ và các Bộ tham gia tại cuộc họp, đặc biệt là ý kiến thảo luận liên quan đến dự thảo Nghị định “Không đưa loài Sâm Ngọc Linh ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân kết luận: Không sửa đổi, bổ sung danh mục đã trình trong Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều và Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

    Bên cạnh đó, căn cứ các tiêu chí và quy định của pháp luật, đồng thời tổng hợp ý kiến của đại biểu tham dự tại cuộc họp, Bộ sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép vẫn giữ cây Sâm Ngọc Linh, loại mọc tự nhiên, hoang dã trong rừng tự nhiên (trừ loài Sâm Ngọc Linh được nhân nuôi) thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vì đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và các quy định tại Luật Đa dạng sinh học 2008, Nghị định 160/2013/NĐ-CP và Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

    Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, việc giữ nguyên Sâm Ngọc Linh trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật, bảo đảm việc bảo tồn và phát triển bền vững loài này, đồng thời, giúp tháo gỡ và tạo điều kiện để phát triển mạnh thương mại hóa loài Sâm này theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Đưa “quốc bảo” Sâm Ngọc Linh thành “quốc kế dân sinh”.

 

Lê Chính

Thống kê

Lượt truy cập: 2137466