--%>

     Khách sạn TMS Hotel Đà Nẵng Beach (TP. Đà Nẵng) có quy mô 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, 228 căn hộ. Với định hướng phát triển bền vững, chủ đầu tư Tập đoàn TMS đã áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nhất hiện nay, góp phần BVMT cho TP. Đà Nẵng.

 

Khách sạn TMS Hotel Đà Nẵng Beach

 

     Hệ thống xử lý nước thải tại Khách sạn TMS Hotel Đà Nẵng Beach được xây dựng theo công nghệ MBBR - là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Công nghệ MBBR là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển, là sự kết hợp giữa Aerotank truyền thống và lọc sinh học hiếu khí. Nước thải sau khi xử lý bằng công nghệ MBBR đều đạt quy chuẩn xả thải theo QCVN 40:2011/BTNMT.

     Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải của Khách sạn TMS Hotel Đà Nẵng Beach đảm bảo hoạt động xả thải theo đúng quy định. Bên cạnh việc thực hiện xử lý nguồn nước thải theo đúng quy định, công tác kiểm tra, kiểm soát hệ thống xả thải của khách sạn luôn được siết chặt và thực hiện nghiêm ngặt để hạn chế tối đa sai sót có thể xảy ra. Theo đó, Khách sạn TMS Hotel Đà Nẵng Beach được phép đấu nối hệ thống nước mưa và nước thải đã qua xử lý vào hệ thống thoát nước đô thị theo quy định hiện hành và hoàn toàn không xả thải trực tiếp ra biển gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

 

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 281191