--%>

     Với chủ đề “Kỹ năng viết báo về vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng”, từ ngày 10-11/11/2017, tại tỉnh An Giang, CHANGE phối hợp cùng GreenID tổ chức Khoá tập huấn dành cho các nhà báo của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

 

Toàn cảnh Khóa tập huấn

 

     Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của Biến đổi khí hậu (BĐKH), nhưng nhận thức về BĐKH và các giải pháp về năng lượng nhằm giảm nhẹ các tác động tiêu cực của BĐKH còn nhiều hạn chế. Để khuyến khích cộng đồng quan tâm cũng như có cái nhìn thấu đáo hơn về vấn đề này, vai trò của các nhà báo rất quan trọng. Khóa tập huấn sẽ giúp nâng cao năng lực và kỹ năng đưa tin cho các nhà báo về môi trường và nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí với việc BVMT, cũng như xây dựng mô hình kết nối nhà báo.

     Tại Khóa tập huấn, các nhà báo được tham quan một số mô hình năng lượng bền vững tại xã An Hảo, Vĩnh lợi, Vĩnh Trung (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Sau buổi tham quan thực tế, các nhà báo được nghe đại diện của Green ID chia sẻ về dự án Năng lượng xanh và giới thiệu về mô hình năng lượng bền vững đang đuợc triển khai ở huyện Tịnh Biên.

 

Phạm Văn Ngọc

                                                                                                               

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 859567