--%>

     Để ngăn chặn một đại dịch thảm khốc như Covid-19, WildAid, Global Wildlife Conservation và Wildlife Conservation Society (WCS) đã thành lập Liên minh "Chấm dứt buôn bán động vật hoang dã" (#endthetrade) với quy mô toàn cầu để kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn việc kinh doanh và buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim và động vật có vú tại các thị trường tiêu thụ thông qua trang https://endthetrade.com/.

     Sau hơn một ngày ra mắt, đã có hơn 158 tổ chức bảo tồn tham gia ký kết và Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển Việt Nam là một trong những tổ chức đầu tiên ở Việt Nam ký vào bản tuyên bố chấm dứt hoạt động thương mại này.

     Liên minh #endthetrade cũng đã hợp tác với Ủy ban châu Âu để thúc đẩy tiến trình xây dựng một mạng lưới tiếng nói toàn cầu về cuộc khủng hoảng buôn bán động vật hoang dã này. 

 

Ảnh minh họa

     Với mục tiêu thu thập hơn 1 triệu chữ ký, Liên minh #endthetrade đang kêu gọi các nhà bảo tồn,  khoa học, hoạch định chính sách, chuyên gia y tế và toàn thể cộng đồng cùng tham gia thúc đẩy sự chuyển dịch mô hình toàn cầu để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai, bằng cách ký "Tuyên bố chấm dứt hoạt động thương mại". Bản kiến nghị này sẽ được tổng hợp gửi tới Chính phủ các quốc gia để kêu gọi: Ban hành luật pháp phù hợp để chấm dứt vĩnh viễn hoạt động thương mại và buôn bán động vật hoang dã trên cạn tại các thị trường, đặc biệt với mục đích tiêu thụ; Trao quyền cho các cơ quan có liên quan để thực thi pháp luật; Xây dựng các biện pháp chuyển dịch có đạo đức và công bằng cho những người có sinh kế bị ảnh hưởng trong chuỗi thương mại.

 

Nguyệt Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 434204