--%>

     Là huyện miền núi biên giới tỉnh Điện Biên với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

     Trong 3 năm (giai đoạn 2016 - 2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, UBND huyện Điện Biên đã tập trung chỉ đạo các xã đầu tư, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như: Làm đường giao thông trục xã, trục thôn; nâng cấp các tuyến kênh mương nội đồng để phát huy thế mạnh của vựa lúa lòng chảo Mường Thanh; xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, nâng cấp cơ sở hạ tầng trường, lớp học… Hiện, 25/25 xã trên địa bàn huyện có trụ sở làm việc kiên cố, khang trang; 62 nhà văn hóa được xây mới, nâng tổng số thôn, bản có nhà văn hóa lên 144/465 thôn, bản; 320/465 thôn, bản đạt tiêu chuẩn bản làng văn hóa; hơn 10 km đường trục xã, liên xã, 100 km đường trục thôn được nâng cấp, sửa chữa; 52 km đường làng, ngõ xóm được cứng hóa… đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 

Giám đốc Sở NN&PTNT - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

tỉnh Điện Biên Hà Văn Quân (Ngoài cùng bên phải) trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM

cho đại diện lãnh đạo xã Thanh Yên, huyện Điện Biên vào ngày 10/8/2018

 

     Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường, đến nay, huyện Điện Biên đã có 11/25 xã hoàn thành tiêu chí. Huyện đã thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại các xã Núa Ngam, Mường Nhà, Mường Pồn từ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2018; thành lập các tổ tự quản BVMT, qua đó, nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức về BVMT trong chăn nuôi, sản xuất chế biến, từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư.

     Tính đến hết tháng 6/2018, toàn huyện Điện Biên có 9 xã, bao gồm: Thanh Chăn, Noong Hẹt, Thanh Luông, Thanh Hưng, Pom Lót, Thanh Xương, Thanh Nưa, Thanh An, Thanh Yên được công nhận đạt chuẩn NTM. Số tiêu chí bình quân/xã của huyện trong xây dựng NTM đạt 12,2 tiêu chí/xã, tăng 5,2 tiêu chí/xã so với năm 2015. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản của huyện Điện Biên đạt cao hơn so với các huyện trên địa bàn tỉnh như: Tổng thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt gần 19 triệu đồng/người/năm (tăng gần 1,5 lần so với năm 2015); tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt hơn 87%; số hộ dân được sử dụng điện từ các nguồn điện đạt hơn 94%; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn tiêu chí NTM đạt gần 80%...

     Trong thời gian tới, UBND huyện Điện Biên sẽ tiếp tục phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và xây dựng lối sống tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế nông thôn. Phấn đấu đến cuối năm 2018, xã Mường Phăng cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM; 3 xã Núa Ngam, Nà Nhạn, Noong Luống cơ bản đạt từ 15 - 18 tiêu chí, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn huyện nâng lên 14,84 tiêu chí/xã và duy trì các xã đạt chuẩn, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Giai đoạn 2019 - 2020, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM, như: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM các xã phù hợp với Bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh; lựa chọn các thôn, bản tiêu biểu để xây dựng mô hình thôn, bản NTM kiểu mẫu, hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Huyện cũng sẽ ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực từ ngân sách và tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực khác để thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu tại các xã, thôn, bản, phục vụ trực tiếp cho sản xuất, đời sống dân sinh…

 

Người dân bản Tông Khao, xã Thanh Nưa làm đương bê tông vào bản, ngõ

 

     Để hoàn thiện lộ trình xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện sẽ tiến hành rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí NTM của từng xã; xây dựng tiêu chí thôn, bản văn hóa mang màu sắc riêng, trong đó tập trung vào các yếu tố phát triển sản xuất, văn hóa và an ninh nông thôn, môi trường; chú trọng công tác khen thưởng và tranh thủ nguồn vốn xã hội hóa, tạo động lực cho các xã thi đua xây dựng NTM. Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM; khơi dậy tính tích cực, tự giác của cộng đồng dân cư, các thành phần kinh tế trong quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ Ban phát triển thôn, bản; đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng đa ngành, hướng dẫn tại chỗ, truyền nghề thực nghiệm trên các mô hình sản xuất. Ngoài ra, tích cực huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp, vốn tín dụng, đóng góp của nhân dân cho các công trình công cộng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; chỉ đạo các xã rà soát quỹ đất chưa sử dụng, đất canh tác không hiệu quả, có khả năng sinh lời để đấu giá, tạo nguồn kinh phí thực hiện xây dựng NTM.

     Với những giải pháp thiết thực, cụ thể, công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung, huyện Điện Biên nói riêng sẽ đạt được những thành quả quan trọng, góp phần đưa bộ mặt nông thôn Điện Biên thêm phần khởi sắc.

 

Nguyễn Thu Hà

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 11/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3321154