--%>

     Mới đây, Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam phối hợp với Hội đồng DN vì sự phát triển bền vững tổ chức Hội thảo chuyên đề “Hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn - RECP”. Đây là Hội thảo số 4 nằm trong chuỗi “Đổi mới xanh doanh nghiệp (DN) - từ sản xuất đến quản lý”, nhằm giới thiệu về mô hình kinh doanh Xanh, đặc biệt tập trung vào những đổi mới trong việc giúp DN sản xuất sản phẩm sạch và thân thiện với môi trường.

     Các tham luận tại Hội thảo đều cho rằng, cùng với xu thế hội nhập quốc tế, sản xuất sạch hơn đã trở thành một trong những chiến lược quan trọng của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình sản xuất, sản xuất sạch hơn bao gồm bảo toàn nguyên liệu và năng lượng, loại trừ các nguyên liệu độc hại, giảm lượng và tính độc hại của tất cả các chất thải ngay tại nguồn thải. Đối với sản phẩm, sản xuất sạch hơn với việc giảm các ảnh hưởng tiêu cực trong suốt vòng đời của sản phẩm, từ khâu thiết kế đến thải bỏ. Còn đối với dịch vụ, sản xuất sạch hơn đưa các yếu tố về môi trường vào trong thiết kế và phát triển các dịch vụ. Khi DN đã có nhận thức về sản xuất sạch hơn, DN đó có thể mở ra nhiều cơ hội tại thị trường mới, sản xuất các sản phẩm chất lượng, giá bán cao hơn, đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc sản phẩm khi xuất khẩu.

 


     Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký Hội đồng DN vì sự phát triển bền vững cho biết, sản xuất xanh và sạch sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN. Tuy vậy, vẫn còn nhiều DN cho rằng rằng, bản thân họ vẫn chưa thực sự nắm bắt được hết các quy trình sản xuất sạch hơn, để từ đó áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Đặc biệt, các DN nhỏ và vừa khó có thể áp dụng một cách thành công mô hình sản xuất này do khó khăn về vốn đầu tư công nghệ, hơn nữa, bản thân DN cũng chưa nắm rõ được hết quy trình để sản xuất sạch hơn... Ngoài ra, khi nhập máy móc, công nghệ ở nước ngoài về sản xuất, vốn đã là chu trình khép kín, tự động nên rất khó để có thể điều chỉnh một trong những khâu sản xuất, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về sản xuất xanh và sạch. Vì vậy, cần có những giải pháp mang tính toàn diện từ đầu vào, quá trình sản xuất, đến đầu ra của sản phẩm.

     Hiện Chính phủ, các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều chương trình hành động nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước... và mọi DN sản xuất công nghiệp đều được Nhà nước khuyến khích áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn. Nhà nước cũng đã có một số chính sách công cụ nhằm khuyến khích, như xây dựng các quy định mang tính pháp lý; Thiết lập các công cụ kinh tế; Đưa ra các biện pháp hỗ trợ; Triển khai hướng dẫn xây dựng dự án sản xuất sạch hơn cho DN... Đây là những lợi thế để DN tiến tới sử dụng nhiều hơn mô hình sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm.

 

Phạm Đình

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2769942