--%>

     Từ khi thực hiện mô hình điểm khu dân cư thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ý thức người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được nâng lên đáng kể. Kết quả đó có được là do hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động vào cuộc…

     Theo ông Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng trong trong BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã lựa chọn, chỉ đạo xây dựng 2 mô hình điểm ở thôn Trung Tâm và thôn Đồng Lũng, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa với những tiêu chí rất cụ thể. 

     Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thịnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia BVMT và 2 nhóm tự quản BVMT ở 2 thôn Trung Tâm, Đồng Lũng. Nhóm tự quản BVMT đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đời sống, phong tục tập quán, nếp sinh hoạt của khu dân cư, đặc biệt là thực trạng về mối liên hệ giữa đói nghèo, BVMT hiện có, xác định điểm xuất phát và các tiêu chí đạt được của mô hình.

 

Ý thức người dân được nâng cao hơn thông qua các hoạt động tự quản BVMT

 

     Từ kết quả khảo sát, nhóm tự quản BVMT của mỗi thôn đã phân công từng thành viên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đồng thời tổ chức họp dân trong thôn để quán triệt mục đích, yêu cầu, những việc cụ thể cần thực hiện để nhân dân thảo luận và ký bản cam kết thực hiện. Đến nay, các thôn đã có 3 công trình hợp vệ sinh và được sử dụng nguồn nước sạch; các gia đình đều nâng cao ý thức dọn dẹp, giữ gìn khuôn viên gia đình sạch sẽ, gọn gang; 100% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn, xây dựng hệ thống hầm bể bioga không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Cùng với đó, để góp phần đảm bảo giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, nhóm nòng cốt đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, không vứt bừa bãi phế thải, vỏ bao bì thuốc trừ sâu... 

     Các hộ gia đình trong thôn cũng tự nguyện đóng góp tiền để xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường làng ngõ xóm; đóng góp kinh phí, ngày công để cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, ao hồ sinh thái, làm đường bê tông nội đồng, kênh mương. Tại thôn Trung Tâm, nhân dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng 700 m đường điện ngõ xóm; thôn Đồng Lũng đã vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu làm đường bê tông nội đồng liền với khu dân cư và 205 m kênh mương, góp phần giữ gìn môi trường xanh -  sạch -  đẹp, xây dựng nếp sống văn minh.     

 

Phương Linh (Theo daidoanket.vn)

Thống kê

Lượt truy cập: 2019660