--%>

     Ngày 2/4/2018, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh năm 2018.

     Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các Sở, Ban ngành, tổ chức đoàn thể, UBND huyện, thị xã, TP tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân về thực hiện Thỏa thuận Pari tại Việt Nam và Kế hoạch thực hiện của tỉnh Hậu Giang để nâng cao ý thức xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, khuyến khích sử dụng các nguồn nguyên liệu có thể tái chế, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần chung tay ứng phó với BĐKH và BVMT.

 

 

    Bên cạnh đó, chủ động trong việc nâng cao ý thức, triển khai thực hiện kế hoạch gắn liền với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao trong năm; chú trọng lồng ghép các nội dung ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh vào các kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang trở thành địa phương theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

     Trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ triển khai, lồng ghép các hoạt động nhằm cải thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến một nền nông nghiệp carbon thấp, thân thiện với môi trường. Về lĩnh vực quản lý tài nguyên và BVMT, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, các ngành sản xuất phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường để yêu cầu thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu gây ô nhiễm; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới quy trình công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường. Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, chính sách về tái chế, coi một số chất thải tái chế là tài nguyên, hướng tới giảm thiểu tối đa lượng chất thải xử lý bằng cách chôn lấp…

 

Nhật Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 2826309