--%>

     Từ ngày 4 - 8/3/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam lần thứ VI - VACI 2018.

 


 

     Đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ Sáng kiến hợp tác về Nước ở Việt Nam, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ngày nước Thế giới và Tuần lễ nước Châu Á.

     Với chủ đề: “Hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước”, Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam lần thứ VI – VACI 2018 được tổ chức là cơ hội để các quốc gia nhìn nhận những thách thức về tài nguyên nước đang phải đối mặt, từ đó, đưa ra các sáng kiến hợp tác, hành động cụ thể để thúc đẩy việc phối hợp quản lý, sử dụng bền vững và chia sẻ lợi ích, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước. Bên cạnh đó, sự kiện còn giúp tăng cường nhận thức của cộng đồng về tài nguyên nước và môi trường. Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp thể hiện quan điểm và cam kết góp phần bảo vệ tài nguyên nước, môi trường, hướng tới xây dựng và phát triển nền kinh tế bền vững trong lĩnh vực tài nguyên nước.

     Dự kiến, VACI 2018 sẽ bao gồm các hoạt động nổi bật: Phiên toàn thể “Nước và mục tiêu phát triển bền vững”; 23 hội thảo với các chủ đề: “Thích ứng với biến đổi khí hậu ở các lưu vực sông Châu Á”; Thực hiện Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở khu vực Đông Nam Á; Hướng tới quản lý thích ứng vùng đồng bằng tại Việt Nam; Các giải pháp tích hợp cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Quản lý nguồn nước xuyên biên giới... Bên cạnh đó, tại Tuần lễ sẽ diễn ra triển lãm ảnh và sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước và 2 khóa học: Ứng dụng công nghệ vệ tinh trong quản lý tài nguyên nước, quan trắc và dự báo tài nguyên nước.

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 1410971