--%>

     Vừa qua, Hội thảo "Phát triển đô thị xanh - thông minh và hợp tác công tư" đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Đất đai và Hạ tầng giao thông Hàn Quốc. Thông qua Hội thảo, các đại biểu đã tập trung bàn luận về xu hướng toàn cầu của TP thông minh, sự cần thiết phải hợp tác giữa hai nước Việt - Hàn và tầm quan trọng của việc thúc đẩy thực hiện các dự án hợp tác công tư trong phát triển đô thị tại Việt Nam.

     Phát triển đô thị xanh - thông minh là xu hướng tất yếu trong phát triển đô thị tại Việt Nam, nhưng mô hình này còn gặp nhiều khó khăn do kinh phí đầu tư triển khai rất lớn. Giảm ô nhiễm môi trường, tăng lớp phủ xanh tự nhiên và vận dụng phương thức hợp tác công tư là những vấn đề cấp bách được chỉ ra trong thực hiện quy hoạch và xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo (Nguồn: vtv)

     Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia chịu tác động nặng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu. Còn TP.HCM là một trong 5 đô thị trên thế giới đối mặt với hậu quả nặng nề nhất do biến đổi khí hậu. Do vậy, xây dựng đô thị xanh - thông minh được xem như là một mô hình phát triển đô thị bền vững của các nhà quản lý đô thị Việt Nam. Tuy nhiên khi ngân sách còn hạn chế, một trong những giải pháp là vận dụng phương thức hợp tác công tư. Cách thức này sẽ giảm sự lệ thuộc vào nguồn vốn ODA, đồng thời đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Hồng Nhự

Thống kê

Lượt truy cập: 1379025