--%>

    Sáng 16/8/2019, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Quyền trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam bà Sitara Syed; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở TN&MT tại các điểm cầu thuộc 63 tỉnh, thành phố.

    Chất thải nhựa đang hàng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa cao trên thế giới. Trước thực trạng này, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện các chính sách và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, nhất là từ các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Ngày 11/4/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 (tại Quyết định số 582/QĐ-TTg), trong đó mục tiêu đến năm 2020 là thu gom và tái sử dụng 50% tổng lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.

    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/7/2019, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế (Chỉ thị số 08/CT-BYT), trong đó yêu cầu các cơ sở y tế phải xây dựng kế hoạch, mục tiêu, lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa từ hoạt động chuyên môn y tế; từ sinh hoạt thường ngày của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế; thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định; Phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần có thể thay thế và ni lông khó phân hủy trong đơn vị.

Phát động thi đua và biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm thiểu chất thải nhựa

 

    Lãnh đạo Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ ký cam kết giảm thiểu và chống rác thải nhựa tại các đơn vị

 

    Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Ô nhiễm chất thải nhựa ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, sinh thái và sức khỏe con người. Ước tính có hơn 700 nghìn loài sinh vật trên thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực do ô nhiễm chất thải nhựa. Theo thống kê của Ủy ban Châu Âu, ước tính khoảng 8,3 tỉ tấn sản phẩm nhựa đã sản xuất tính đến năm 2018. Khoảng 6,3 tỉ tấn nhựa trở thành rác thải và khoảng 5 tỉ tấn lích lũy ngoài môi trường hoặc được chôn lấp. Hàng năm, tổng cộng khoảng 4,8 – 12,7 triệu tấn chất thải nhựa xả vào đại dương.

    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế cũng làm phát sinh chất thải nhựa. Chất thải nhựa trong y tế phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân, người sử dụng dịch vụ y tế và từ các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế. Trong đó, đa số chất thải nhựa là các túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần để bao gói, sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân. Theo báo cáo nhanh từ một số bệnh viện, có khoảng 5% trong số chất thải y tế phát sinh là chất thải nhựa (Khoảng 2 tấn/ngày).

    Thông qua Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị đồng chí là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ngành y tế ở Trung ương và tại 63 tỉnh/thành phố trên cả nước tập trung chỉ đạo: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân…, đồng thời phát động thi đua, khen thưởng, phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm thiểu chất thải nhựa; Rà soát, đánh giá nguồn phát sinh, số lượng, chủng loại chất thải nhựa, xây dựng kế hoạch kèm theo lộ trình cụ thể thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị đảm bảo hiệu quả, khả thi và đạt chất lượng dịch vụ y tế; Tiến hành nghiên cứu, áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; Bố trí nguồn lực hợp lý đảm bảo để thực hiện kế hoạch đề ra; Thường xuyên kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở Y tế, Bộ Y tế.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong giảm thiểu chất thải nhựa

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

 

    Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Y tế trong việc kịp thời ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT; đồng thời Bộ cũng đã có nhiều sáng kiến, hành động thiết thực để giải quyết rác thải nhựa, thực hiện thúc đẩy việc giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải, quản lý chất thải nhựa. Để phong trào chống rác thải nhựa tiếp tục lan tỏa sâu, rộng, đi vào thực chất, có hiệu quả trong các hoạt động y tế trên cả nước, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ Y tế quan tâm, chỉ đạo các cơ quan của Bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Bộ TN&MT rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích, hỗ trợ phát triển, sản xuất và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong hoạt động y tế. Bên cạnh đó, cần thực hiện phân loại triệt để chất thải rắn y tế phát sinh theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế. Đồng thời, Sở Y tế phối hợp với chặt chẽ với Sở TN&MT quan tâm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa trên địa bàn mình quản lý; Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế đối với hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn y tế, chất thải nhựa theo đúng yêu cầu, quy định về BVMT…

    Tại Hội nghị, Lễ ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại 63 điểm cầu địa phương đã được diễn ra với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Quyền trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam bà Sitara Syed, cùng các khách mời. Cuối chương trình, các đại biểu đã tới thăm quan khu trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm thân thiện môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà thăm quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm thân thiện với môi trường

 

   Hội nghị trực tuyến là một trong các hoạt động thuộc Dự án Mua sắm bền vững thuốc và trang thiết bị y tế (SHIPP) đầu tiên tại Việt Nam do UNDP và Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) hỗ trợ. Danh mục mua sắm có các tiêu chí đánh giá từ khâu sản xuất, đóng gói, vận chuyển, sử dụng, xả thải phải đảm bảo giảm thiểu phát thải khí nhà kính, hóa chất khó phân hủy, phóng xạ và nhất là rác thải nhựa y tế. Dự án sẽ ưu tiên hỗ trợ xây dựng hướng dẫn lập kế hoạch mua sắm hàng hóa y tế theo hướng giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng tiêu chí giảm thiểu rác thải nhựa trong lập kế hoạch mua sắm, tổ chức mua sắm và đánh giá thầu. Dự án cũng hỗ trợ tăng cường năng lực cho ngành Y tế trong mua sắm xanh, vận động chính sách và xây dựng chính sách mua sắm xanh trong các cơ sở y tế.

 

Nguyễn Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 3321939