--%>

     Ngày 11/10/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Họp báo về Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại cuộc họp báo

 

      Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thực sự trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Đến hết tháng 9/2019, cả nước có 4.665 xã (52,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Bình quân cả nước đạt 15,32 tiêu chí/xã, (tăng 10,6 tiêu chí so với năm 2010) và cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí; có 93 đơn vị cấp huyện(chiếm 14% tổng số huyện, thị xã, tỉnh của cả nước) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây NTM. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, cả nước đã có 7 tỉnh/thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NMT(Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ). Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Nam Định đã có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Như vậy, đến nay đã hoàn thành mục tiêu 5 năm (2016-2020) sớm gần 0 năm so với mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao (đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn NTM).

     Với những kết quả  nêu trên, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 đã quyết định tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình ngay trong năm 2019 để dành thời gian cả năm 2020 tập trung vào xây dựng khung khổ chính sách, cơ chế và định hướng chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và hướng tới 2030.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định  Nguyễn Phùng Hoan đồng chủ trì buổi họp báo

 

     Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 sẽ diễn ra tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định trong hai ngày 18 - 19/10/2019, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

     Hội nghị có ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức với quy mô lớn và các sự kiện bên lề bao gồm: Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020; Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới; các hoạt động trình diễn sản xuất sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; Thăm quan mô hình nông thôn mới tiêu biểu về (nông nghiệp hữu cơ và nông thôn mới tỉnh Hà Nam; bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan tỉnh Nam Định; cơ sở hạ tầng, khu sản xuất và khu dân cư kiểu mẫu tỉnh Thái Bình).

 

Phạm Đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 966678