--%>

     Từ ngày 18 - 20/7/2018, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ TN&MT trì tổ chức Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về giáo dục môi trường lần thứ 10 (gọi tắt là Hội nghị AWGEE 10).

 

 

     Hội nghị AWGEE 10 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết các hoạt động hợp tác ASEAN về giáo dục môi trường năm 2017, cũng như thảo luận, xây dựng phương hướng hoạt động của Nhóm công tác trong năm 2018. Các nội dung chính của Hội nghị bao gồm: cập nhật, triển khai các chương trình theo Kế hoạch tổng thể Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN (ASCC Blueprint) 2025 và Kế hoạch hành động của Nhóm công tác ASEAN về giáo dục môi trường; cập nhật hoạt động của các quốc gia thành viên ASEAN về giáo dục môi trường; tăng cường hợp tác ASEAN với các đối tác phát triển, các cơ quan liên quan về giáo dục môi trường…

     Việc đăng cai tổ chức Hội nghị AWGEE 10 thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam đối với việc tăng cường hiệu quả hợp tác ASEAN trong lĩnh vực môi trường nói chung và giáo dục môi trường nói riêng. Đây cũng là cơ hội tốt để Việt Nam chia sẻ các thông tin về các hoạt động, chính sách quốc gia về giáo dục môi trường và học hỏi kinh nghiệm từ các nước thành viên và các nước đối tác.

     Hội nghị AWGEE 10 là Hội nghị chính, nằm trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường, năm 2018, Việt Nam tới lượt luân phiên là nước chủ nhà tổ chức. Chuỗi Hội nghị bao gồm: Hội thảo về Thiết kế lại Chương trình các nhà lãnh đạo ASEAN+3 về sản xuất và tiêu dùng bền vững (ngày 17/7) và Hội thảo về Tiêu chí của Giải thưởng Nhà vô địch trẻ ASEAN về Sinh thái (ngày 18/7).

     Các đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị là các Trưởng Nhóm công tác Giáo dục môi trường, đại diện 10 nước thành viên ASEAN, các nước đối tác và tổ chức quốc tế có liên quan như Bộ Môi trường Nhật Bản, Trường Đại học Liên hợp quốc Nhật Bản, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN, Quỹ Hanns Siedel Foundation, Ban thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị bao gồm Bộ TN&MT, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Lâm Đồng.

 

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 3321669