--%>

     ​​Từ ngày 15 - 16/8/2018, tại Singapo đã diễn ra Hội nghị các Quan chức cấp cao về môi trường ASEAN lần thứ 29 (ASOEN 29) và các Hội nghị có liên quan. Tham dự Hội nghị có đại diện các nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chủ tịch ASOEN Việt Nam Nguyễn Văn Tài dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

     Đây là sự kiện thường niên quan trọng được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường nhằm rà soát toàn bộ các lĩnh vực hợp tác về môi trường và đề ra phương hướng hoạt động của ASOEN trong thời gian tới.

     Trong phiên họp ngày 15/8/2018, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung: Bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý tài nguyên nước, môi trường biển và đới bờ; giáo dục môi trường; biến đổi khí hậu; quản lý hóa chất, chất thải; thành phố bền vững về môi trường; công nghệ thân thiện môi trường; sản xuất, tiêu thụ bền vững… Ngoài ra, các đại biểu đã xem xét thông qua văn kiện về Dự thảo Kế hoạch chiến lược môi trường ASEAN (ASPEN) giai đoạn 2016 - 2025 và Kế hoạch hoạt động các Nhóm công tác của ASOEN.

 

 

     Hội nghị thông qua đề cử 4 Vườn quốc gia (VQG)/Khu bảo tồn trở thành các Vườn Di sản ASEAN, trong đó có VQG Bidoup-Núi Bà và VQG Vũ Quang của Việt Nam. Hội nghị cũng nhất trí Dự thảo Tuyên bố ASEAN về đa dạng sinh học chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 14 của các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học; Dự thảo Tuyên bố ASEAN về biến đổi khí hậu chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 24 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 24); Khung hợp tác giữa ASEAN và Ủy ban sông Mê Công… Bên cạnh đó, các nước thành viên cũng đã thống nhất về phương thức triển khai đối với vấn đề môi trường cần được quan tâm hiện nay như rác thải nhựa trên biển, tài chính xanh, chiến lược truyền thông trong lĩnh vực hợp tác môi trường…

     Bên cạnh đó, các nước thành viên cũng đã thống nhất về phương thức triển khai đối với các vấn đề môi trường đang nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay bao gồm rác thải nhựa trên biển, tài chính xanh, chiến lược truyền thông trong lĩnh vực hợp tác môi trường...

     Ngày 17/8/2018, sẽ tiếp tục diễn ra Đối thoại lần thứ 12 ASEAN - Nhật Bản về hợp tác môi trường; Hội nghị các quan chức cấp cao về môi trường ASEAN+3 lần thứ 15 (ASEAN+3 SOME 15) và Hội nghị các quan chức cấp cao về môi trường Đông Á lần thứ 3 (EAS-OM 5).

 

Huy Hoàng

Thống kê

Lượt truy cập: 1404571