--%>

     Ngày 12/1/2017, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện “Tháng hành động vì Môi trường” năm 2016, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra định hướng cho các hoạt động của năm 2017.

     Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam; các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Lào Cai,  Công ty Panasonic Việt Nam và các phóng viên, báo chí.

     Năm 2016, Bộ TN&MT tổ chức phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 trên phạm vi cả nước, với các kết quả nổi bật như: Tổ chức khoảng hơn 600 Lễ mít tinh, ra quân làm vệ sinh môi trường ở các cấp; gần 2.000.000 người tham dự trực tiếp vào các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”; Hơn 1 triệu chương trình phát thanh, truyền hình và bài viết về Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường được thực hiện; Khoảng 1 triệu xây xanh được chăm sóc và trồng mới; 250.000 tấn rác thải đã được thu gom, xử lý; 24.000 km đường giao thông, cống rãnh được làm vệ sinh, khơi thông; 20.000 khóa tập huấn, đào tạo,  tuyên truyền về BVMT...

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài cho biết, kết quả thu được trong và sau Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” cho thấy, đã có sự thay đổi tích cực trong việc tổ chức các hoạt động cộng đồng tham gia BVMT tại các địa phương, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; nhiều điểm nóng về môi trường được xác định và xử lý bước đầu; lực lượng quần chúng nhân dân tham gia vào công tác BVMT tăng đáng kể. Qua đó, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách tại địa phương; huy động sự tham gia của toàn xã hội vào nỗ lực truyền thông, nâng cao nhận thức về BVMT của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và của từng người dân.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá và đưa ra các định hướng cụ thể cho các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2017, trong đó đẩy mạnh các hoạt động cụ thể, thiết thực vì cộng đồng và hướng tới cộng đồng; tăng cường nguồn lực đầu tư từ  nguồn xã hội hóa của các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước.

     Cũng tại Hội nghị, Tổng cục Môi trường tổ chức đánh giá Kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động về BVMT giữa Tổng cục Môi trường với Công ty Panasonic Việt Nam.

 

Vũ Nhung

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 5313334