--%>

     Thực hiện các cam kết BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu(BĐKH) trong giai đoạn 2016 -2020, Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên (trụ sở tại tỉnh Bến Tre) đã đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm BVMT và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên đến các tín hữu cao đài. Qua đó, từng bước tạo thói quen, nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, nhiều mô hình hay được Hội Thánh triển khai góp phần xóa đói giảm nghèo và cải thiện môi trường. Phóng viên Tạp chí Môi trường đã có cuộc phỏng vấn Thượng Chánh Phối Sư, Phó Trưởng Ban Thường Trực Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Huỳnh Thanh Phong về kết quả một số hoạt động BVMT - ứng phó với BĐKH của Hội Thánh trong thời gian qua và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 

Thượng Chánh Phối Sư, Phó Trưởng Ban Thường Trực Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên - Huỳnh Thanh Phong 

 

     PV: Xin Thượng Chánh Phối Sư giới thiệu đôi nét về quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức của Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên?

     Thượng Chánh Phối  Sư  Huỳnh Thanh Phong: Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên là Hội Thánh lớn thứ3 trong nền đạo Cao Đài, được hình thành từ các nhà đàn tu theo đạo minh sư Tiên Thiên Đại Đạo. Ngài Phan Văn Tòng tập hợp lại các tín đồ và tổ chức đại Hội Thiên Hoàn vào năm 1924; năm 1925 tổ chức Đại Hội Địa hoàng; đến năm 1926 tổ chức Đại hội Nhơn hoàng và tiếp nhận danh xưng Cao Đài, năm 1927 khai phái Đạo Cao Đài Tiên Thiên.

     Hội Thánh quản lý 132 thánh tịnh cơ sở (Họ đạo), với tổng số 81.000 tín đồ, trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trên cả nước.Về tổ chức, Hội Thánh có 3 bộ phận: Hiệp Thiên Đài chuyên trách về luật pháp của đạo; Cửu Trùng Đài chuyên trách về điều hành hành chánh đạo; Nữ phái quản lý các vấn đề của nữ phái.

     Đứng đầu Hội thánh là Thượng hội với chức năng lãnh đạo và đề ra các chủ trương đường lối, là cơ quan bảo thủ chơn truyền đạo pháp của đạo.Thượng hội đề cử ra Ban Thường trực Hội thánh gồm 15 vị, thông qua Đại hội Đại biểu Nhơn sanh biểu quyết tán thành, trong đó, thành phần Ban Thường trực gồm: 4 vị Chánh Phối sư lưỡng phái, 3 vị Thời quân chi Đạo, chi Pháp, chi Thế… Ban Thường trực sau khi được Đại hội biểu quyết tán thành, sẽ có phiên họp đầu tiên bỏ phiếu kín để bầu ra 1 Trưởng ban, 3 Phó ban và các ủy viên. Ban Thường trực thay mặt Hội thánh điều hành các hoạt động của Hội thánh đến các cơ sở Thánh tịnh và các Viện của Hội thánh. Ban Thường trực Hội thánh có quy chế hoạt động được Hội thánh thông qua và đệ trình Thượng hội phê chuẩn, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm. 

 

Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Bến Tre

 

     Hội thánh có 9 viện chuyên trách các ngành chuyên môn gồm: Nội viện, Lễ viện, Hòa viện, Ngoại viện, Học viện, Phước viện, Hộ viện, Công viện, Nông viện. Mỗi viện có chức năng chuyên trách riêng.Ở địa phương có các cơ sở Họ đạo, là đơn vị của Hội thánh, khi thành lập mới phải được số tín đồ từ 500 người trở lên trong phạm vi xã hoặc liên xã và được xây dựng một ngôi thờ tự là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo.Mỗi Họ đạo do một chức sắc phẩm Giáo Hữu đứng đầu làm Hội trưởng Ban Cai Quản, chịu trách nhiệm tất cả các mặt hoạt động tôn giáo và xã hội tại địa phận hành đạo.

     PV: Được biết, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TƯ về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên đã có cam kết và triển khai thực hiện như thế nào, thưa Thượng Chánh Phối Sư ?

     Thượng Chánh Phối Sư Huỳnh Thanh Phong: Ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên đã ký cam kết với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ TN&MT với các nội dung được thông qua tại Hội nghịquốc gia “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH”, cụ thể:Chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiện của cộng đồng tôn giáo về BVMT và ứng phó với BĐKH; Triển khai các giải pháp góp phần thay đổi hành vi của cộng đồng về BVMT; Lồng ghép các chuyên đề về môi trường vào các buổi sinh hoạt tôn giáo định kỳ hàng tháng; tăng cường xây dựng năng lực tự ứng phó và giúp nhau ứng phó giữa các cộng đồng tôn giáo, giữa người có tôn giáo và người không tôn giáo khi có rủi ro thiên tai xảy ra;Ban thường trực Hội thánh phối hợp với ngành TN&MT các cấp tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện BVMT của cộng đồng và các khu dân cư; Khuyến khích các tổ chức cá nhân hoạt động bác ái, từ thiện; Thực hiện nếp sống văn minh…Sau khi ký các cam kết, Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên đã triển khai kế hoạch thực hiện, theo đó đãtổ chức các khóa học hạnh đường của chức sắc tôn giáo về nội dung BVMT và ứng phó với BĐKH; Tại các buổi đạo tràng đều trích lời dạy các đấng thiêng liêng trong kinh sách về môi trường; Tuyên truyền cho các chức sắc, tín đồ, Họ đạo về chủ trương chính sách pháp luật về BVMT; Xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, thói quen gây ô nhiễm, suy thoái môi trường. Kết quả, tất cả tín đồ đã thực hiện tốt việc thu gom và xử lý rác thải, bỏ rác thãi vào thùng chứa, đúng nơi quy định. Nhóm thanh niên nhà đạo tích cực tham gia vào các hoạt động dọn dẹp rác ở công viên, bãi biển, các tín đồ nữ tham gia lớp học đan giỏ tre, phối hợp cùng các tổ chức từ thiện tặng giỏ cho bà con để đi chợ, không sử dụng túi ni lông.Vào ngày lễ, các tín đồ trong Giáo hội tham gia hoạt động quét dọn rác thải, trồng cây xanh xung quanh Tòa thánh và trồng cây ăn quả ở các khu vực bị bỏ hoang. Nhất là tại cơ sở Hội đạo, rác thải được thu gom và tập trung thiêu hủy; Trên các cánh đồng, vỏ bao bì bảo vệ thực vật được bỏ vào bể thu gom theo quy định ở địa phương.

 

Chuyển đổi vùng đất trống bị ngập úng sang nuôi tôm và trồng dừa, kinh tế của người nông dân phát triển hơn

 

     Cùng với đó, mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi để thích ứng với BĐKH được thực hiện. Hội Thánh đã vận động những gia đình có diện tích trồng lúa kém hiệu quả trên địa bàn sang trồng dừa xiêm.Hiện tại, dừa chuẩn bị cho trái và phát triển khá tốt, diện tích đất trống chưa bị dừa bao phủ được được tận dụng trồng chanh, hoa màu có thêm thu nhập.Một số vùng đất trũng bị ngập úng, xâm nhập mặn kéo dài được chuyển sang nuôi tôm. Đến nay, số lượng tôm tại các ao nuôi đều sinh trưởng tốt, sạch bệnh có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho bà con.

     Đồng thời,nhiều hoạt động tinh thần, tương thân tương ái hỗ trợ người nghèo được tổ chức,Hội Thánh đã vận động mua bồn chứa nước sinh hoạt phục vụ bàn con vùng bị ngập mặn. Để khắc phục tình trạng thiếu nước vào mùa khô, Hội thánh vận động bà con xây thêm bồn chứa nước bằng xi măng để tích trữ nước mưa.Những người nghèo khó khi gặp phải thiên tai, bão, lũ đã được Hội Thánh kịp thời giúp đỡ, chia sẻ sự chăm sóc, hỗ trợ vật chất hay tinh thần đối với các cá nhân, cộng đồng bị tổn thương.

 

Các gia đình bổn đạo xây bồn xi măng trữ nước mưa phục vụ sinh hoạt

 

     Ngoài ra, để thực hiện nếp sống văn minh nơi cơ sở Tôn giáo, Ban Thường trực Hội thánh cũng ban hành các  quy định về giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan môi trường; Đặt lễ, dâng vật cúng, công đức đúng nơi quy định; Không tổ chức hoặc tham gia tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc và hành vi vi phạm khác…

     PV: Trong giai đoạn tới, Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên đã đề ra những giải pháp gì để nâng cao trách nhiệm của các tín hữu về BVMT và ứng phó với BĐKH?

     Thượng Chánh Phối Sư Huỳnh Thanh Phong: Trước sự tàn phá của BĐKH, Hội Thánh Cao Đài tiên Thiên kêu gọi các tín hữu cao đài nhận thức rõ hiểm họa của ô nhiễm, suy thoái môi trường mà nhân loại đang đối mặt; chia sẻ trách nhiệm, đồng tâm phối hợp hành động vì mục đích cao nhất là bảo vệ sự sống của con người và muôn loài. Hội thánh đã đề ra các giải pháp để BVMT, giảm thiểu thiên tai do BĐKH như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT và ứng phó với BĐKH.

     Phát huy vai trò, huy động sự tham gia của các Chức sắc, tín đồ trong tuyên truyền, phát động các phong trào về BVMT, ứng phó với BĐKH; In ấn, biên soạn, cung cấp cho cộng đồng các tài liệu về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những quy định trong giáo luật, giáo lý về BVMT, ứng phó với BĐKH; tiếp tục nhân rộng, xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến trong cộng đồng tín hữu cao đài, tổ chức tôn giáo tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH, trong đó chú trọng phát triển các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; vận động các tín hữu cao đài tham gia một cách chủ động và tích cực “Phong trào Chống rác thải nhựa”; bảo vệ đa dạng sinh học; phát triển sinh kế bền vững.

     Đồng thời, tiếp tục khuyến khích các tín đồ trồng cây xanh; không mua bán động vật hoang dã; tổ chức sản xuất, canh tác, chăn nuôi không gây ô nhiễm với môi trường; xóa bỏ những tập quán, thói quen gây ô nhiễm, suy thoái môi trường và làm tăng phát thải khí nhà kính; Tăng cường các công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, thực hiện phương châm “ tốt đời, đẹp đạo”…

     Trân trọng cảm ơn Thượng Chánh Phối Sư Huỳnh Thanh Phong!

Châu Loan (Thực hiện)

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 9/2019)

Thống kê

Lượt truy cập: 1010161